De gemeente gaat aan de slag met groot onderhoud in uw straat. Aanleiding is de slechte bestrating en wateroverlast in de straat. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen.

Wat gaan we doen

  • We gaan het hemelwater afkoppelen;
  • We verwijderen enkele bomen;
  • De bestaande rijbaan, inritten en trottoirs worden opnieuw ingericht;
  • We verbeteren de groenvoorzieningen;
  • We brengen snelheidsremmende maatregelen aan.

Het ontwerp

Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd door het college. Als bijlage onder aan deze pagina vindt u dit definitief ontwerp. U vindt als bijlage ook een reactie op alle opmerkingen. 

Enquête 

De keuzes voor groen (soort beplanting) zijn door de inwoners via de enquêtes aan ons doorgegeven. Onderaan de pagina vindt u de definitieve keuzes van de beplanting. Het aanbrengen van de beplanting wordt zoveel mogelijk in het aankomend plantseizoen meegenomen. Het restant wordt in het plantseizoen van 2024 geplant.

Bekijk ook nog video 2 en video 3.

Planning werkzaamheden

Na de bouwvakantie 2023 start aannemer Van Doorn Infra uit Schijndel met de werkzaamheden. Zij beginnen vanaf de noordzijde. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Uw woning is dan tijdelijk niet bereikbaar met de auto. De communicatie over groot onderhoud en fasering wordt verder door de aannemer verzorgd. U ontvangt een brief hierover.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Silva Azarian. Zij is bereikbaar via sazarian@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.