De gemeente heeft plannen om uw straat te herinrichten. Aanleiding is de slechte bestrating en wateroverlast in de straat. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen.  De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen. We onderzoeken onder andere de conditie van de bomen en doen grondonderzoek. U heeft hier verder geen ongemak van.

Ontwerp

Het bedrijf RA-Infra uit Vught heeft de opdracht van de gemeente gekregen om het ontwerp van de herinrichting te maken. RA-Infra zal de verdere communicatie met de bewoners en bedrijven verzorgen. U wordt dan uitgebreid geïnformeerd door projectleider J. Janssen van RA-Infra. U krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo. Hij is bereikbaar via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.