Als u van 1 januari 2022 t/m 25 februari 2022 coronatoegangsbewijzen (CTB) moest controleren, is er de Tijdelijke subsidieregeling “compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk” om u te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

  • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding;
  • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in de gemeente Waalwijk die eerder dit jaar verplicht waren om coronatoegangsbewijzen te controleren en dit ook echt hebben gedaan.

De volgende kosten komen hiervoor in aanmerking:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022;
  2. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;
  3. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
  4. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  5. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  6. verschuldigde BTW als deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Aanvragen

Aanvragen kunt u tot 1 juni 2022 indienen. Aanvragen ingekomen op of na deze datum worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen alle aanvragen op volgorde van binnenkomst.

U kunt uw aanvraag doen via het aanvraagformulier dat beschikbaar is via onderstaande button. In de aanvraag geeft u tenminste aan:

  • De gevraagde subsidie;
  • De onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening volgens de bijgeleverde rekentool en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur), bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie en een overzicht van de capaciteit van de inrichting.

Aanvraagformulier subsidie compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)