Een statusupdate heeft tot doel inzicht te geven in de projectbeheersing van het project Waalwijk Omgevingswet-proof. Binnen de kaders van het door de raad vastgestelde plan van aanpak en de daaruit volgende uitwerking. Wij geven u inzicht in de projectbeheersing aan de hand van de GROTICK-methodiek. De letters van het woord GROTICK staan voor de aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.