Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad vergadert zowel digitaal als fysiek in de raadzaal. Vanwege de coronacrisis is de raadzaal voorlopig niet voor het publiek toegankelijk. De raadsvergaderingen worden uitgezonden via een livestream op waalwijk.notubiz.nl/live

De planning van de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl.

De raad vergadert in een vierweekse cyclus. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema:
 

Wekelijks

Waalwijks podium

week 1 (donderdagavond)

e-Input

week 2 (woensdagavond):

Forum* met aansluitend raadsvergadering Besluit (A)

week 3 (dinsdagavond):

Agendacommissie

week 3 (donderdagavond):

Ontmoeting

week 4 (op donderdagavond):

Raadsvergadering Debat & Besluit (B)

Waalwijks podium - wekelijks vanaf 19.30 uur
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief** toelichten en overhandigen aan de raad? Dan kunt u zich aanmelden bij griffie@waalwijk.nl of bel (0416) 683445. Dan overleggen we hoe u dit kunt doen in deze tijd van corona. Het stuk wordt op de lijst van ingekomen stukken van Besluit (A) gezet.

e-Input - week 1 vanaf 19.30 uur
De e-Input, is een online bijeenkomst. De e-Input wordt voorgezeten door een raadslid en bestaat uit twee gedeelten:
1. Vragenronde: raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen over raadsvoorstellen die op Besluit (A) van week 2 staan.
2. Informatieronde: het college informeert de raad over onderwerpen.

Forum* met aansluitend Besluit (A) - week 2 vanaf 19.30 uur
Het Forum is een bijeenkomst die voorgezeten wordt door een of meer raadsleden. Inwoners en organisaties krijgen gelegenheid tot inspreken op raadsvoorstellen én ingekomen brieven. Het Forum wordt coronaveilig gehouden in de hal van het stadhuis.

Het Forum bestaat uit twee gedeelten:

1e gedeelte: inspraakronde
Inwoners en organisaties kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Neem contact op met griffie@waalwijk.nl voor meer informatie en aanmelden om in te spreken (kan tot uiterlijk de dag voor het e-Forum, onder vermelding van het onderwerp).

2e gedeelte: vragenhalfuurtje
Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen n.a.v. uitsluitend onderwerpen die bij de inspraakronde zijn besproken.

Aansluitend vindt Besluit (A) plaats in de raadzaal. Vanwege corona is de raadzaal niet toegankelijk voor het publiek. De vergadering is wel live te volgen via waalwijk.notubiz.nl/live.  De raad stelt vast welke voorstellen hamerstukken en bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie aan. Bespreekstukken (B-stukken) komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B) in week 4. Deze vergadering duurt kort.

Ontmoeting - week 3 vanaf 19.30 uur
Dit is een avond van de raad en kan op diverse wijzen worden ingevuld: interactieve avond met inwoners, werkbezoek, cursus enz. Bij een interactieve avond nodigt de raad inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven over onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Debat & Besluit (B) - week 4 vanaf 19.30 uur
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken en burgerinitiatieven. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal.Vanwege corona is de raadzaal niet toegankelijk voor het publiek. De vergadering is wel live te volgen via waalwijk.notubiz.nl/live