Vergaderingen en bijeenkomsten

De openbare raadsbijeenkomsten zijn voor publiek toegankelijk en worden uitgezonden via een livestream op waalwijk.notubiz.nl/live en zijn on demand terug te kijken. 

De planning van de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl en waalwijk.langetermijnagenda.nl

De raad vergadert in een vierweekse cyclus. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema:
 

Waalwijks podium - wekelijks vanaf 19.30 uur
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief** toelichten en overhandigen aan de raad? Dan kunt u zich aanmelden bij griffie@waalwijk.nl of bel (0416) 683445. Dan overleggen we hoe u dit kunt doen in deze tijd van corona.

Week 1 - Raadsbijeenkomst 19.30 uur
De raad komt bijeen voor werkbezoek, training, interactieve ophaalsessie of thema-avond. 

Week 2 - Informatieavond 19.30 uur
Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over één of meerdere onderwerpen.

Week 3 - Gespreksavond 19.30 uur
Inwoners en raadsleden bespreken raadsvoorstellen waar de raad tijdens de raadsvergadering (in week 4) besluiten over neemt.
Wilt u een raadsvoorstel bespreken met de raadsleden en fractievolgers? Aanmelden kan vóór de maandag van deze gespreksavond. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel en mail naar griffie@waalwijk.nl

Week 4 - Raadsvergadering 19.30 uur
De raad neemt beslissingen over de raadsvoorstellen.