Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad vergadert uitsluitend digitaal. Vanwege de coronacrisis is de raadzaal voorlopig niet voor het publiek toegankelijk. De input en de raadsvergaderingen worden uitgezonden via een livestream op waalwijk.notubiz.nl/live en zijn on demand terug te kijken. Het Forum wordt ook live uitgezonden via waalwijk.notubiz.nl/live maar is niet terug te kijken. 

De planning van de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl.

De raad vergadert in een vierweekse cyclus. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema:
 

Wekelijks

Waalwijks podium

week 1 (donderdagavond)

Input

week 2 (donderdagavond):

Forum met aansluitend e-raadsvergadering Besluit (A)

week 3 (dinsdagavond):

Agendacommissie

week 3 (donderdagavond):

Ontmoeting

week 4 (op donderdagavond):

Raadsvergadering Debat & Besluit (B)

Waalwijks podium - wekelijks vanaf 19.30 uur
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief** toelichten en overhandigen aan de raad? Dan kunt u zich aanmelden bij griffie@waalwijk.nl of bel (0416) 683445. Dan overleggen we hoe u dit kunt doen in deze tijd van corona. Het stuk wordt op de lijst van ingekomen stukken van Besluit (A) gezet.

Input - week 1 vanaf 19.30 uur
De Input wordt voorgezeten door een raadslid en bestaat uit twee gedeelten:
1. Vragenronde: raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen over raadsvoorstellen die op Besluit (A) van week 2 staan.
2. Informatieronde: het college informeert de raad over onderwerpen.

Forum met aansluitend Besluit (A) - week 2 vanaf 19.30 uur
Het Forum is een online bijeenkomst die voorgezeten wordt door een of meer raadsleden. Inwoners en organisaties krijgen de mogelijkheid hun mening te geven over raadsvoorstellen én ingekomen brieven. 

Het Forum bestaat uit twee gedeelten:

1e gedeelte: inspraakronde
Inwoners en organisaties geven hun mening over onderwerpen die op de agenda staan.
Neem contact op met griffie@waalwijk.nl voor meer informatie en aanmelden om in te spreken (kan tot uiterlijk de maandag voor het Forum, onder vermelding van het naam, telefoonnummer en onderwerp).

2e gedeelte: vragenhalfuurtje
Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen n.a.v. uitsluitend onderwerpen die bij de inspraakronde zijn besproken.

Aansluitend vindt Besluit (A) online plaats. De raad stelt vast welke voorstellen hamerstukken en bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie aan. Bespreekstukken (B-stukken) komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B) in week 4. Deze vergadering duurt kort.

Ontmoeting - week 3 vanaf 19.30 uur
Dit is een avond van de raad en kan op diverse manieren ingevuld, bijvoorbeeld een interactieve avond met inwoners, werkbezoek, cursus enz. Bij een interactieve avond nodigt de raad inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven over onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Debat & Besluit (B) - week 4 vanaf 19.30 uur
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken en burgerinitiatieven. Deze vergadering vindt online plaats.