Uitreiking Erepenning Waalwijk aan oud-burgemeester Nol Kleijngeld

door Burgemeester Sacha Ausems, 8 september 2021

Beste Nol, Inge, Stijn en Floor, familie, vrienden en alle andere aanwezigen,

Daar zit je dan. Je laatste avond van je afscheid. Nu echt. Hoe bijzonder en ook een beetje gek dat een nieuwe burgmeester bij het afscheid van haar voorganger aanwezig is. Eigenlijk past mij hierin geen rol.
Daarom ook geen afscheidsspeech van mij. Maar eigenzinnig Waalwijk zou eigenzinnig Waalwijk niet zijn: er is een bijzondere reden waarom ik hier nu toch mag staan.

Beste Nol, heb je er wel eens bij stil gestaan dat in jouw loopbaan en leven het getal 7 een terugkerend fenomeen is? En het getal 7 staat voor realisatie en voltrekking, voor rust, reflectie en voltooiing en overgaan naar een hoger niveau of een nieuwe fase. Het is voor velen ook een heilig getal.

Op je 21ste (3x7) startte jij als docent. Voor 7 jaar in Waalwijk. Daarna vertrok je voor 14 jaar (2x7) naar het Pauluslyceum in Tilburg. In totaal 21 jaar docent.
Gevolgd door een intermezzo van 5 jaar wethouderschap na jarenlang raadslid te zijn geweest. Maar dan opnieuw dit magische getal:
In 2000 start je je burgemeestersloopbaan in Helden Panningen om na 7 jaar de stap te maken naar Waalwijk. Al waar jij nu 14 jaar burgemeester bent geweest. Opnieuw een periode van 21 jaar in 1 vak.

Het getal 7 staat voor nieuwe fasen en voor voltooiing. Na 7 jaar docent in Waalwijk was het tijd voor 2x7 jaar Tilburg. Na 7 jaar Helden was het tijd voor 14 jaar Waalwijk. Als geboren en getogen Waalwijker uiteindelijk eerste burger van de stad!

Je hebt dit verantwoordelijke en diverse ambt vervuld met Brabantse bravoure en Waalwijkse wilskracht zoals burgemeester Koos Janssen dat maandag zo mooi zei. Sterk geworteld. Meebewegend met je tijd.

Waalwijk is een eigenzinnige stad die zichzelf steeds heeft aangepast en opnieuw heeft uitgevonden zonder haar wortels en eigenheid te verliezen. Naar ik heb begrepen geldt dit ook voor jou. Waalwijk heeft een boom in haar wapen staan, een zomereik. De Franse dichter Victor Hugo heeft daar een mooie uitspraak over gedaan: verander je meningen, houd vast aan je principes. Verander je bladeren, houd je wortels in tact. Jouw wortels en principes hebben jou en de gemeenschap de weg gewezen en daar mag ik je vandaag voor eren.

Het is de gemeente Waalwijk en mij als jouw opvolger een bijzonder grote eer om jou met je wortels in deze gemeenschap en je sterke principes, krachtig als de zomereik van Waalwijk, te benoemen als Ereburger van deze stad en je vandaag de Erepenning te mogen uitreiken!

Alvorens ik tot de uitreiking overga wil ik nog graag uitleggen waarom men gemeend heeft jou deze erepenning te mogen toekennen. Dit gebeurt nl niet zomaar, deze wordt alleen onder zeer bijzondere omstandigheden uitgereikt. Overigens heb je deze in je loopbaan zelf 7x mogen uitreiken in Waalwijk. Een klein stukje uit de argumentatie voor de nominatie:

Je hebt een no-nonsens aanpak met een sociaal hart, met oog voor wat de inwoners van de gemeente Waalwijk bezighoudt. Je hebt je bijna 19 jaar of zo je wilt 25 jaar (incl lidmaatschap van de raad voor herindeling) tomeloos ingezet voor de gemeente Waalwijk. In je uitgebreide netwerk en op elke gelegenheid variërend van een bezoek aan jubilerende echtparen tot de ontvangst van prominenten heb je de rijke geschiedenis van de stad met veel trots en bezieling uitgedragen. Je hebt er zelfs een prachtig boek over geschreven.

Als politicus en historicus was je in staat om naast je drukke agenda boven alledaagse dingen uit te stijgen en op een inspirerende manier naar de toekomst van Waalwijk te kijken.

Je hebt je hiermee (en met nog zoveel meer dat dit een veel langere speech vraagt..) in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor onze lokale gemeenschap van Waalwijk, voor de stad en de kernen. Je bent van grote en bijzondere betekenis geweest en daarom willen we deze bijzondere inzet eren met het ereburgerschap van Waalwijk en wil ik je vragen naar voren te komen zodat ik je de Gemeentelijke Erepenning kan overhandigen.

(overhandiging en felicitatie)

Hoewel het dus eigenlijk niet gebruikelijk is dat ik hier op je afscheid sta ben ik toch blij en trots dat ik je op deze wijze mag eren en bedanken. Ik hoop en wens dat je nu een mooie nieuwe periode van tenminste 21 jaar ingaat, samen met Inge, Stijn, Floor en iedereen die je lief is. Een periode van rust, reflectie en voltooiing (na de verbouwing dan…). Het ga je goed!