Speech heropening winkelcentrum De Els

Welkom dames en heren,

Vandaag voegen we een nieuw en zeer belangrijk moment toe aan de rijke geschiedenis van winkelcentrum De Els. Ik voel mij vereerd dat ik hier mag staan en straks de heropeningshandeling mag verrichten. De renovatie van De Els heeft veel impact op de Waalwijkse detailhandel en daar wil ik graag even bij stilstaan. Ik ga proberen dat kort te doen, want ik begrijp dat veel mensen voor de prijsuitreiking en de optredens van LUV’ en O’3GENE gekomen zijn en niet per se voor mij.

Eerst een stuk historie. De huidige Els is bijna 42 jaar oud en gerealiseerd in diverse fasen. Het begon eigenlijk op 8 oktober 1975 met de opening van de Vendet, het kleinere broertje van de V & D. In diezelfde maand nog opende burgemeester Jan van Casteren de eerste fase van De Els. In rap tempo volgden uitbreidingen in 1981 (2e fase) en 1985 (3e fase) en een renovatie in 1990 waarbij het hele centrum overdekt en afsluitbaar werd gemaakt. En nu sta ik dus op het punt om De Els 2017 (of 5.0) te heropenen.

Ik ga er geen doekjes om winden: de verbouwing is niet zonder slag of stoot gegaan. Vooral de voorbereiding heeft begrijpelijk tientallen, mogelijk wel honderden uren van overleg, afstemming, besluitvorming en helaas zelfs een rechtszaak gekost. Dat is op zich niet vreemd; in zo’n project is het altijd lastig om iedereen aan tafel op één lijn te krijgen. Niet elke gesprekspartner had hetzelfde belang en ook de individuele financiële bijdrage is zeker de kleinere bedrijven niet in de koude kleren gaan zitten.

Daarom verdient het besluit van De Els-ondernemers om gezamenlijk bijna vijf miljoen euro te investeren - nota bene op het dieptepunt van de (retail)crisis - veel respect. Ik ben dan ook trots op het uiteindelijke resultaat: een winkelcentrum met frisse uitstraling dat klaar is de slag om het winkelpubliek uit Waalwijk, maar ook daarbuiten te gaan winnen. Ook daarin moeten we eerlijk zijn: met alleen een renovatie zijn we er nog niet! Veel ondernemers hebben het nog moeilijk en er is nog te veel leegstand. Juist om dat laatste tegen te gaan, hebben we een opgave: van 40.000 m2  winkeloppervlak terug naar 30.000 m2. Daarbij hebben wij als gemeente een faciliterende rol, bijvoorbeeld door te zorgen voor een bereikbaar centrum en goede kwaliteit van de openbare ruimte.

Ik constateer dat er hard gewerkt wordt, door veel partijen. Zo is de projectgroep die een nieuwe centrumvisie schrijft, druk bezig. In die groep zijn ook winkeliers van De Els vertegenwoordigd. Ook stemde de raad dit voorjaar in met het eerste uur gratis parkeren. Daarin investeren centrumondernemers en gemeente gezamenlijk. Laten we hopen dat dit gebaar ook daadwerkelijk meer publiek naar onze binnenstad trekt.

Daarnaast zijn we in de projectgroep tot de conclusie gekomen dat er nieuwe publiektrekkers op de juiste plek in De Els nodig zijn om het winkelcentrum ook inhoudelijk een stevige impuls te geven. Pas dan wordt de rol van De Els in het Waalwijks winkelrondje definitief. Dat is erg belangrijk, want die rol is de laatste jaren steeds verder onder druk komen te staan.

Wat betreft die publiektrekkers heb ik positief nieuws, vers van de pers. Ik kan u geen namen noemen, maar de projectgroep heeft  de afgelopen weken met diverse bedrijven gesproken, waaronder een supermarkt. Dat ziet er goed uit! Daarbij lijken de facelift van De Els en het recente parkeerbesluit hun eerste vruchten af te werpen. Samen kunnen we gericht verder aan de slag om De Els nog steviger terug op de kaart te zetten en daarmee het functioneren van hele centrum een boost te geven.

Ik sluit af. Ik wil alle betrokken ondernemers een groot compliment geven voor hun inzet voor, tijdens en ook na de verbouwing. Het is zeker geen makkelijke tijd geweest, maar met vastberadenheid en doorzettingsvermogen kun je erg veel bereiken, dat hebben jullie de afgelopen jaren wel bewezen. Laten we samen de schouders eronder houden om iedere beschikbare winkelmeter weer bezet te krijgen in het voordeel van de Waalwijkse consument.

Dank voor jullie aandacht!

20 mei 2017