Speech afscheid raadsleden 25 maart 2014

Speech afscheid raadsleden 25 maart 2014
Dames en heren leden van de raad, partners, familie, vrienden en kennissen van de raadsleden, die vanavond afscheid nemen, wethouders, andere belangstellenden. Ik heet u nogmaals welkom bij het tweede gedeelte van deze raadsvergadering. Na de raadsverkiezingen van vorige week, woensdag 19 maart 2014, is dit de laatste vergadering van de raad in oude samenstelling en sluiten we de zittingsperiode 2010-2014 nu definitief af.

De gemeenteraad had nog één taak te vervullen: het onderzoek van de geloofsbrieven van 29 nieuw of opnieuw gekozen raadsleden, die te kennen hebben gegeven het raadslidmaatschap te aanvaarden en de beslissing tot toelating van hen tot de raad. Dat hebben we inmiddels achter de rug en daarmee heeft de raad het pad geëffend naar de installatievergadering van de raad in nieuwe samenstelling a.s. donderdagavond.

Ik zei net, dat we de zittingsperiode 2010-2014 afsluiten. Een moment, waarop we afscheid nemen van raadsleden, die niet meer terugkeren in de nieuw gekozen raad. Een moment ook om in het kort terug te blikken op de afgelopen vier jaren. De rode draad is de economische recessie. Het coalitieprogramma 2010-2014 accepteert deze realiteit en staat daardoor noodzakelijkerwijs in het teken van een reeks van bezuinigingen. Desondanks zijn er in de afgelopen periode belangrijke besluiten voor de toekomst van Waalwijk genomen. Denkt u aan de ontwikkeling van Haven Zeven en de nieuwe insteekhaven, de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de reconstructie van de N261, de fusie van de WML en de ISD in Baanbrekers én natuurlijk de opkomende decentralisaties. Ook de uitvoering van de besluitvorming rond regionale samenwerking op Langstraat- én Midden-Brabantniveau krijgt steeds meer vorm. Op het gebied van onderwijshuisvesting en sport zijn veel investeringen gedaan. Toch is het deze bestuursperiode gelukt een forse bezuiniging in te boeken. Ook al vertoont de economie de eerste tekenen van herstel, ook de komende bestuursperiode zal nog in het teken staan van financiële krapte als gevolg van te verwachten rijksbezuinigingen en beperkte economische groei.

In deze bestuursperiode hebben zich een aantal wisselingen in de raad voorgedaan. In maart 2011 stapt Ajfer Çölkusu  van de PvdA over naar D66. In december 2012 vertrekt wethouder Sjoerd Potters naar de Tweede Kamer. Ronald Bakker volgt hem als wethouder op en Thijs Meijer neemt zijn plaats in de raad in. In november 2012 stapt Pieter den Hollander uit de D66-fractie om zelfstandig verder te gaan. Even later maakt Ajfer Çölkusu  dezelfde stap. In verband met het vertrek van Pieter den Hollander uit de raad volgt Albert Pols hem op 30 januari 2014 op.

Van 11 raadsleden nemen we vanavond afscheid. Een aantal hiervan heeft een bewuste keuze gemaakt om niet terug te keren. Als het college straks gevormd is, bestaat de kans dat enkelen van u alsnog in de raad benoemd zullen worden. Voor sommigen zal de uitslag zeker ook een teleurstelling zijn. Maar het is de kiezer die de uitslag uiteindelijk bepaalt: dat is democratie.

De Waalwijkse verkiezingsuitslag loopt redelijk in de pas met het landelijke beeld. Een forse groei voor de grootste lokale partij en verlies voor de regeringspartijen. Jammer en zorgwekkend dat het opkomstpercentage beneden 45% is gezakt. Hier ligt een uitdaging voor ons allen om het tij te keren en de betrokkenheid van inwoners bij ons bestuur te vergroten.

We gaan nu afscheid nemen van 11 raadsleden. Mensen die zich gedurende kortere of langere tijd hebben ingezet voor de belangen van de gemeente en zijn inwoners. Ieder op zijn eigen manier, gebruikmakend van zijn eigen talenten en deskundigheden, maar altijd met tenminste één ding gemeen: dienstbaarheid aan de samenleving. Vanzelfsprekend vanuit uiteenlopende visies op de richting die we uit willen en dus niet altijd in overeenstemming met elkaar. Maar gelukkig vaak ook wel.  Ik zal hen allen persoonlijk kort toespreken.

We zijn op zoek gegaan naar een passend en uniek cadeau dat een blijvende herinnering is aan uw periode als lid van de raad. Het is een penning die door kunstenaar Jaap Hartman is ontworpen, exclusief voor raadsleden die afscheid nemen. De bedoeling is dat uw naam en uw zittingsperiode aan de achterkant van de penning worden gegraveerd. Dat is overigens ook de reden dat ik hem alleen laat zien en dat u hem vanavond dus nog niet mee naar huis krijgt.

Albert Pols   (vanaf 30-01-14 tot nu)
Albert, jouw diensttijd als raadslid is wel heel erg kort. We kunnen niet praten over dienstjaren, maar over dienstweken: vanaf 30 januari 2014 tot vanavond. Natuurlijk ben je de afgelopen vier jaar een bevlogen en actief commissielid geweest. Duurzaamheid en milieu staan bij jou hoog in het vaandel. Je politieke ambities kennende, sluit ik niet uit dat je als commissielid opnieuw een bijdrage gaat leveren aan de lokale politiek. Het is tegelijkertijd een mooie gelegenheid voor allen die de elektrisch aangedreven auto van Albert nog niet kennen, om dit alsnog te doen. Dat korte ritje van het stadhuis naar het havenindustrieterrein ligt in ieder geval bij mij nog vers in het geheugen. Dank voor al je inzet.

Thijs Meijer  (vanaf 06-12-12 tot nu)
Door het vertrek van wethouder Sjoerd Potters naar de Haagse politiek, neem je in december 2012 de plaats van Ronald Bakker in de raad over. Je had weinig inwerktijd nodig omdat het raadswerk je bijna in de genen zit. In het verleden ben je in de gemeente Sprang-Capelle jaren bestuurlijk politiek actief geweest. Bij onderwerpen die je principes raken, schuwde je het debat niet. Jouw sterk en principiële optreden in het debat over de zondagsopstelling van winkels ligt nog vers in ons geheugen. En wanneer ik de krant lees, heb je daarmee blijkbaar ook het hart van de lokale journalistiek geraakt. Dank voor al je inzet.

Sybe Waarts  (vanaf 11-06-10 tot nu)
Na de collegevorming volg je in juni 2010 Peter van der Wiel op, die inmiddels wethouder in Vught is geworden. Door het succes van de VVD bij de vorige verkiezingen word je – tegen je eigen verwachting in – in de raad gekozen. Je hebt je verantwoordelijk genomen en het raadswerk actief opgepakt. Als lid van de werkgroep Ruimte heb je verschillende interactieve avonden mee voorbereid. Met jouw benoeming ben je overigens ook het achtste raadslid uit Waspik. Even rekenen. 29 Raadsleden op een bevolking van 46-47.000 inwoners is 1 op 1600. Acht raadsleden op een bevolking van 5.000 Waspikse inwoners is 1 op ruim 625.

Sybe, dank voor al je inzet.

Ineke Bourguignon (vanaf 05-03-10 tot nu)
Net als Sybe kom ook jij – tot je eigen grote verrassing – in de raad vanwege de grote winst van de VVD vier jaar geleden. U bent altijd een trouw bezoeker van de vergaderingen geweest. Je rol in de raad is bescheiden en je zoekt niet actief het debat op. Waarmee je wel opvalt is je aanstekelijke lach. In een bijzonder opzicht ben je een echte voorloper geweest. Als een van de eerste raadsleden (met Ronald Bakker in de buurt durf ik niet met zekerheid: HET EERSTE te zeggen) gebruik je een iPad, die je vanuit Amerika hebt meegenomen. Sinds kort volg ik je op Twitter. En benieuwd naar een foto bij een van jouw tweets klik ik door, geef op verzoek mijn wachtwoord door en ben, juist op de verkiezingsdag van 19 maart jl., gehacked, gevirused, geïnfecteerd, ik weet het niet. In ieder geval krijg ik anders om vijf uur ’s nachts geen 250 berichten. Ik verwijt je overigens niets, het is natuurlijk heel dom om je wachtwoord in de tikken.
Ineke, bedankt voor al je inzet.

Ayfer Çölkusu   (vanaf 05-03-10 tot nu)
Vol trots en enthousiasme begin je in 2010 aan je raadswerk voor de PvdA. Je pakt je rol in de commissie Samenleving actief op. Speciale aandacht heb je voor de jongeren, niet alleen IN de raad maar ook buiten het raadswerk om. Je hebt een sterke drive om iets concreets te willen doen aan jongeren, vooral wanneer jij ze maatschappelijk ziet afglijden. Dat mag niet gebeuren. Maar je komt er tegelijk achter dat jouw manier van aanpakken niet altijd strookt met hoe het er in de politiek aan toegaat. Het blijft zoeken dus. Al snel maak je de overstap naar D66. In november 2013 besluit je als zelfstandig raadslid verder te gaan en maak je de keuze om na de verkiezingen te stoppen.
Ajfer, bedankt voor al je inzet.

Idja Marasabessy  (vanaf 09-06-08 tot nu)
In juni 2008 treed je in de voetsporen van Henk Heuverling, die vanwege de bestuurscrisis wethouder wordt. Halverwege de vorige bestuursperiode stap je dus op een rijdende trein. Je bent niet het raadslid dat op de voorgrond staat, maar het zal niemand onder ons zijn ontgaan, dat je altijd goed geïnformeerd bent. Je komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Je bent plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van Baanbrekers. Je hebt ervoor gekozen om niet terug te keren in de politiek. Idja, ik ben blij dat ik door het sluiten van jouw burgerlijk huwelijk, je ook nog op een andere manier heb leren kennen. Er gaat qua sfeer en gemoedelijkheid weinig boven een Molukse bruiloft in de kantine bij een voetbalstadion.
Bedankt voor al je inzet.

Willem van Veelen (vanaf 01-06-06 tot nu)
Twee keer ben je pas na de collegevorming in de raad gekomen: in 2006 en in 2010. De uitdrukking is ‘driemaal is scheepsrecht’, wie weet wat de komende periode nog voor je in petto heeft. Duurzaamheid en milieu staan bij jou hoog in het vaandel en je vroeg hiervoor als het even kan de aandacht. Je bent een man van principes en hebt oog voor detail. Je kunt fijnslijpen, ongeacht of het nu om uw eigen wethouder of om een collega-raadslid gaat. Je laat je niet zomaar afschepen en wilt met feiten overtuigd worden. Je was lid van de werkgroep Samenleving en hebt een aantal workshops professioneel voorgezeten. Je loyaliteit aan het Koningshuis laat je blijken door geen genoegen te nemen met het ‘standaard’ staatsiefotoportret. Met een motie zorg je ervoor dat er nu een fraai schilderij van onze Koning achter in deze raadzaal prijkt. Dank voor al je inzet.

Kurt van der Sloot (vanaf 16-03-06 tot nu)
De verkiezingsuitslag moet een grote teleurstelling voor je zijn. Door het systeem van voorkeursstemmen ben je – tegen je verwachting in – niet herkozen. Dit is zuur maar ook inherent aan ons democratisch bestel. Vanaf 2006 zit je in de raad. Je bent een pragmatisch ingesteld raadslid, die respectvol met collega-raadsleden omgaat. Je bent oplossingsgericht, conflictvermijdend en loyaal aan eenmaal gemaakte afspraken. Dit alles met een vleugje humor en luchtigheid. In de afgelopen periode bent u fractievoorzitter van het CDA geweest. Een ingrijpende ziekte maakt dat dit niet altijd gemakkelijk is geweest. Heel veel respect voor de manier waarmee je hiermee bent omgegaan.
Ook ben je een kritisch lid van het auditcomité geweest. Je bevlogenheid voor je vak als sportdocent, laat je ook in de raad blijken: het stimuleren van sport onder de jeugd staat hoog op je politieke agenda.
Kurt, bedankt voor al je inzet.

Sjaak Broekmans  (vanaf 08-09-05 tot nu)
In 2005 neem je in de CDA-fractie de plaats in die vrij komt na het overlijden van Harrie van de Ven. In 2010 kom je na de collegevorming in de raad. Je bent een man van weinig woorden en tegelijk iemand met een directe inbreng, die er inhoudelijk toe doet. In je optreden blijf je dicht bij jezelf. Je was lid van de werkgroep Ruimte. Naast het raadswerk, heb je veel gedaan voor de ontwikkeling van de Overdiepse polder. Samen met Nol Hooijmaijers ben je daarvoor ook ‘Koninklijk’ beloond.
Sjaak, je hebt ervoor gekozen om niet terug te keren in de raad. Dank voor al je inzet.

Riny Smits (vanaf 12-03-02 tot nu)
Ook jij bent teleurgesteld over de verkiezingsuitslag en zou nog graag een raadsperiode hebben bijgetekend. Je hebt heel wat jaren in gemeenteraadscircuits meegedraaid. Tussen 1986 en 1996 ben je ruim tien jaar raadslid in de gemeente Waspik. Vanaf maart 2002 tot de dag van vandaag ben je raadslid in de gemeente Waalwijk. In totaal dus ruim 22 jaar. Jan Broeders en Rini Smits zijn de  boegbeelden van Werknemersbelang, met name in Waspik. In hart en ziel ben je een vakbondsman en de gemeenteraad zal dat weten ook. Je komt oprecht op voor de zwakkeren in onze samenleving. Je neemt nooit een blad voor de mond en je standpunt doet er altijd toe. Je hebt een enorme dossierkennis op het gebied van sociale zaken en dwingt hiermee respect van de raad af. Deze kennis komt je ook goed van pas wanneer je namens de raad lid wordt van het algemeen bestuur van de ISD.
Je bent lid van de werkgroep Samenleving en de werkgroep kan op je bouwen. Je bent een man van ‘afspraak is afspraak’, consistent in je handelen, principieel en authentiek. Wanneer de vergadering langer duurt dan het afgesproken tijdstip van half twaalf, pak je je tas al demonstratief in. En last but not least…….. Je was wars van het gebruik van Engels; alles kan volgens jou even goed en duidelijk in het Nederlands worden gezegd. En vooral in een Nederlandse raadsvergadering. Rini, eigenlijk ben ik het wel met je eens. Hoeveel Engelstalige termen zijn er eigenlijk gebruikt in de hausse van de afgelopen vijfentwintig jaar, waarvan we sinds de crisis weten dat we er geen haar beter van zijn geworden?

Rini, bedankt voor al je inzet. En - by the way - het is mij een genoegen je te mogen meedelen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jouw verdiensten als raadslid te honoreren met een koninklijke onderscheiding en je heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frans Simon (vanaf 28-09-00 tot nu)
Frans, je hebt er zelf voor gekozen niet meer terug te keren in de Waalwijkse raad. Van de raadsleden waarvan we nu afscheid nemen, ben je het langst zittende raadslid binnen de in 1997 gefuseerde gemeente Waalwijk. In september 2000 volg je mij op in verband met mijn benoeming als burgemeester in Helden-Panningen. Je hebt belangrijke sleutelposities in de afgelopen raden bekleed:  je bent lange tijd fractievoorzitter geweest, je bent één periode voorzitter van de commissie Samenleving, je was lid van de agendacommissie, lid van de werkgroep Samenleving, voorzitter van het auditcomité en lid van de werkgeverscommissie. U bent een sociaaldemocraat in hart en nieren die opkomt voor wie niet altijd op eigen kracht meekan in de samenleving. Je hebt een sterk gevoel voor  rechtvaardigheid: niet alleen in woord maar ook in daad.
Je hebt – hoe zeg ik dat? -  een eigen stijl van politiek bedrijven. Je bent zeker niet de stilste in de raad. Je bent recht op de man af. Je zoekt naar de grenzen van wat kan en wat niet kan. En als je daarbij te ver gaat, heb je je verontschuldiging klaar: ‘Sorry, Amsterdammers hè!’. De tactiek om via procedurevoorstellen het debat naar je toe te trekken is je niet vreemd. Je bent kampioen in het aanvragen van schorsingen en vaak is na zo’n  schorsing het probleem opgelost. Het gaat je niet altijd om de inhoud maar om het resultaat, dat zeker voor de PvdA een voordeel moest opleveren. Frans, ik kan er niet omheen om juist bij jou wat langer stil te staan bij de manier waarop je politiek hebt bedreven. Lang niet iedereen was daar altijd blij mee. Maar pas achteraf komt het eindoordeel en dat is er een van respect van veel van je collega-raadsleden. Wanneer je enkele maanden terug je vertrek aankondigt, vind je via Twitter en Facebook met name dát waardeoordeel terug.

Frans, bedankt voor al je inzet.
Het is me een genoegen je te mogen meedelen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jouw verdiensten als raadslid te honoreren met een koninklijke onderscheiding en je heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na het sluiten van deze vergadering is er gelegenheid de vertrekkende raadsleden te bedanken en te feliciteren met hun onderscheiding.

Tot slot wil ik graag de toegevoegde commissieleden bedanken voor hun enthousiaste inzet en de vele uren die zij in het commissiewerk hebben gestoken. Bij het afsluiten van deze bestuursperiode wil ik jullie graag even in het zonnetje te zetten. Willen Matty Zoutewelle, Jos Delsman, Janita Akkermans, Jan Oerlemans en Luuk Ottens naar voren komen? Kees Klop kan - tot zijn spijt - helaas vanavond niet aanwezig zijn. Hem zullen we apart bedanken. Overigens komt Luuk als raadslid terug.

Dames en heren, ik ga over tot sluiting van de vergadering en doe dit op de bekende wijze. Na sluiting bent u van harte welkom onder het genot van een drankje en hapje afscheid te nemen van deze raadsperiode.