Samenstelling raad

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de samenstelling van de raad in de gemeente Waalwijk. 
Op 16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen (het verslag vindt u onderaan deze pagina). De raad bestaat op dit moment uit 29 leden van 10 fracties.

De voorzitter van de raad is burgemeester Sacha Ausems
De 1e vice-voorzitter is Timon Klerx
De 2e vice-voorzitter is Ilona Klerks
De 3e vice-voorzitter is Frank den Braven
De 4e vice-voorzitter is Richard Tiemstra
De 5e vice-voorzitter is Sheila Schuijffel
De griffier is Jeske Louer

De volgende partijen zitten in de raad:

Partij (op volgorde van grootte) Fractievoorzitter Aantal zetels

Lokaal Belang

Timon Klerx  11
VVD

Frank Spierings

Ilona Klerks

 4

GroenLinksaf

Dilek Odabasi-Seker

Frank den Braven

 3
Samen Waalwijk Bea de Jongste-van Heijst
Luuk Ottens
2
SGP Richard Tiemstra  2
CDA Ruud Spohr  2

D66

Sheila Schuijffel

 2 
Lijst IJpelaar Yvette IJpelaar-Alias  1
ChristenUnie Jan van Groos  1 
Sociaal Lokaal Monique Schilders  1

Onderaan op deze pagina vindt u de samenstelling van de raad.

Coalitie en oppositie
Momenteel zijn de formatieonderhandelingen bezig.
Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. De oude coaltie bestond uit Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en CDA. Samen hebben deze partijen het coalitieprogramma 'Samen duurzaam vooruit' gemaakt (zie onderaan deze pagina). De oude oppositie wordt gevormd door Samen Waalwijk (Lijst de Jongste/PvdA/Lijst Frodyma, D66, SGP, Lijst IJpelaar, ChristenUnie en Lijst Pouw. 

Gedragscode
In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties
In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. Hier vindt u de nevenfuncties van de raadsleden (klik op het betreffende raadslid). De nevenfuncties van de fractievolgers vindt u hier (onderaan de pagina).

Samenstelling:
Lokaal Belang

 1. Timon Klerx, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Maud Veraa, Waalwijk
 3. Jan van Baardwijk, Sprang-Capelle
 4. Ad van Hamond, Waalwijk
 5. Will Lodenstijn, Waalwijk
 6. Benan Koptagel-Demirbas, Waalwijk
 7. Bas Bruurmijn, Waalwijk
 8. Niels van der Pluijm, Waalwijk
 9. Jan van Dijk, Waalwijk
 10. Marja Verhagen - van Lier, Waalwijk
 11. John van den Hoven, Waalwijk
   

VVD

 1. Frank Spierings, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Ilona Klerks, Waalwijk (fractievoorzitter)
 3. Milos Boksan, Waalwijk
 4. Ronald Bakker, Sprang-Capelle
   

GroenLinksaf

 1. Frank den Braven, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Dilek Odabasi-Seker, Waalwijk (fractievoorzitter)
 3. Yvette van Laar, Sprang-Capelle 
   

Samen Waalwijk 

 1. Bea de Jongste-van Heijst, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Luuk Ottens, Waalwijk (fractievoorzitter)
   

SGP

 1. Richard Tiemstra, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 2. Henk van Zelst, Sprang-Capelle
   

CDA

 1. Ruud Spohr, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 2. Cissy de Bruijn, Waspik
   

D66

 1. Sheila Schuijffel, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Tommie Mertens, Waalwijk
   

Lijst IJpelaar

 1. Yvette IJpelaar-Alias, Waalwijk (fractievoorzitter)
   

ChristenUnie

 1. Jan van Groos, Waalwijk (fractievoorzitter)
   

Sociaal Lokaal

 1. Monique Schilders, Waalwijk