Samenstelling raad

Door de gemeenteraadsverkiezingen wordt de samenstelling van de raad bepaald. Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen (het verslag vindt u onderaan deze pagina). De raad bestaat uit 29 leden van 9 partijen.

De voorzitter van de raad is burgemeester Nol Kleijngeld
De 1e vice-voorzitter is Jan van Baardwijk
De 2e vice-voorzitter is Sjors Slaats
De 3e vice-voorzitter is Richard Tiemstra
De griffier is Guus Kocken

De volgende partijen zitten in de raad:

Partij (op volgorde van grootte)

Fractievoorzitter

Aantal  zetels

LokaalBelang

Timon Klerx  9
VVD Frank Spierings  5
Groenlinksaf Sjors Slaats
Sandra van den Udenhout
 4
CDA Ruud Spohr  3
D66 Sheila Schuijffel  3
SGP Richard Tiemstra  2 
Lijst IJpelaar Yvette IJpelaar-Alias  1
ChristenUnie Jan van Groos  1 
PvdA Luuk Ottens  1

Onderaan op deze pagina vindt u de samenstelling van de raad.

Coalitie en oppositie
Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. Momenteel wordt onderhandeld over het coalitieakkoord.

Gedragscode
In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties
In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. U kunt onderaan deze pagina het overzicht van nevenfuncties van raadsleden inzien. Fracties kunnen fractievolgers afvaardigen.

Samenstelling:
LokaalBelang
- Timon Klerx, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Jan van Baardwijk, Sprang-Capelle
- Ramon van Bavel, Waalwijk
Jan van Dinther, Waalwijk
- Richard Frodyma, Sprang-Capelle
- Ad van Hamond, Waalwijk
- Bea de Jongste-van Heijst, Waalwijk
- Will Lodenstijn, Waalwijk
- Hans de Vaan, Waalwijk

VVD
- Frank Spierings, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Ilona Klerks, Waalwijk
- Christiaan Kuijten, Waspik
- Hans van Tuyl, Waalwijk
- Maarten van der Weijden, Waspik

Groen Linksaf
- Sjors Slaats, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Sandra van den Udenhout, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Björn Bögemann, Waspik
- Annelies Pouw, Waalwijk

CDA
Ruud Spohr, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
- Cissy de Bruijn, Waspik
- Dick Klapwijk, Waalwijk

D66
Sheila Schuijffel, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Ilse Langermans, Waalwijk
- Hans van den Meerendonk, Waalwijk

SGP
- Richard Tiemstra, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
- Henk van Zelst, Sprang-Capelle

Lijst IJpelaar
- Yvette IJpelaar-Alias, Waalwijk (fractievoorzitter)

ChristenUnie
- Jan van Groos, Waalwijk (fractievoorzitter)

PvdA
- Luuk Ottens, Waalwijk (fractievoorzitter)