Samenstelling raad

Foto van alle leden van de gemeenteraad in Waalwijk.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de samenstelling van de raad in de gemeente Waalwijk. 
Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen (het verslag vindt u onderaan deze pagina). De raad bestaat op dit moment uit 28 leden van 10 fracties.

De voorzitter van de raad is burgemeester Nol Kleijngeld
De 1e vice-voorzitter is Jan van Baardwijk
De 2e vice-voorzitter is Sjors Slaats
De 3e vice-voorzitter is Richard Tiemstra
De griffier is Guus Kocken

De volgende partijen zitten in de raad:

Partij (op volgorde van grootte) Fractievoorzitter Aantal  zetels

LokaalBelang

Timon Klerx  9
VVD Frank Spierings  5
Groenlinksaf Sjors Slaats
Sandra van den Udenhout
 3
CDA Ruud Spohr  3
D66 Sheila Schuijffel  2
SGP Richard Tiemstra  2 
Lijst IJpelaar Yvette IJpelaar-Alias  1
ChristenUnie Jan van Groos  1 
PvdA Luuk Ottens  1
Lijst Pouw Annelies Pouw  1

Onderaan op deze pagina vindt u de samenstelling van de raad.

Coalitie en oppositie
Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA vormen de coalitie. Samen hebben deze partijen het coalitieprogramma 'Samen duurzaam vooruit' gemaakt (zie onderaan deze pagina). De oppositie wordt gevormd door D66, SGP, Lijst IJpelaar, ChristenUnie, PvdA en Lijst Pouw. 

Gedragscode
In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties
In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. U kunt onderaan deze pagina het overzicht van nevenfuncties van raadsleden inzien. Fracties kunnen fractievolgers afvaardigen.

Samenstelling:
LokaalBelang
- Timon Klerx, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Jan van Baardwijk, Sprang-Capelle
- Ramon van Bavel, Waalwijk
Jan van Dinther, Waalwijk
- Richard Frodyma, Sprang-Capelle
- Ad van Hamond, Waalwijk
- Bea de Jongste-van Heijst, Waalwijk
- Will Lodenstijn, Waalwijk
- Hans de Vaan, Waalwijk

VVD
- Frank Spierings, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Ilona Klerks, Waalwijk
- Christiaan Kuijten, Waspik
- Hans van Tuyl, Waalwijk
- Maarten van der Weijden, Waspik

Groen Linksaf
- Sjors Slaats, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Sandra van den Udenhout, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Björn Bögemann, Waspik

CDA
Ruud Spohr, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
- Cissy de Bruijn, Waspik
- Dick Klapwijk, Waalwijk

D66
Sheila Schuijffel, Waalwijk (fractievoorzitter)
- Hans van den Meerendonk, Waalwijk

SGP
- Richard Tiemstra, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
- Henk van Zelst, Sprang-Capelle

Lijst IJpelaar
- Yvette IJpelaar-Alias, Waalwijk (fractievoorzitter)

ChristenUnie
- Jan van Groos, Waalwijk (fractievoorzitter)

PvdA
- Luuk Ottens, Waalwijk (fractievoorzitter)

Lijst Pouw
- Annelies Pouw, Waalwijk (fractievoorzitter)

Klik hier om kennis te maken met alle raadsleden.