Representatiekosten

De post representatie in de gemeentebegroting is nogal uitgebreid. Er is een onderscheid te maken naar kosten die niet specifiek ten behoeve van het college of individuele collegeleden zijn gemaakt (bloemen voor jubilarissen, gemeentelijke bijdragen aan evenementen, relatie- en
promotiemateriaal) en kosten die wel ten behoeve van het college zijn gemaakt. U krijgt hieronder informatie over deze laatste categorie van kosten. Het gaat voornamelijk over drie soorten van uitgaven:

  • De kosten van entree en deelname aan plaatselijke en regionale activiteiten en evenementen die door het college worden bezocht, al dan niet met collega‚Äôs uit de regio, al dan niet met partners.
  • De kosten van lunches en (bij uitzondering) diners van minimaal twee personen, meestal met externe relaties.
  • De overige kosten, zoals het afscheid van een wethouder, deelname aan het VNG congres en het huren van business seats bij RKC.