Rekenkamercommissie

De raad heeft ter ondersteuning van zijn controleren taak een rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid.

De commissie bestaat uit de volgende drie externe leden:
- mevrouw drs. A. van de Westelaken (voorzitter)
- de heer drs. H. ten Caten (lid)
- de heer K. Tercic (lid)
Het secretariaat wordt gevoerd door de griffie.

De rapporten van de afgeronde onderzoeken vindt u in het archief.