Rekenkamercommissie

De raad heeft ter ondersteuning van zijn controleren taak een rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid.

De commissie bestaat uit de volgende drie externe leden:
- mevrouw drs. A. van de Westelaken (voorzitter)
- de heer drs. H. ten Caten (lid)
- de heer K. Tercic (lid)
Het secretariaat wordt gevoerd door de griffie.

Januari 2019: start nieuw onderzoek
De rekenkamercommissie gaat dit jaar starten met nieuw onderzoek. Het onderzoeksonderwerp betreft onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken.
 

De rapporten van de afgeronde onderzoeken vindt u in het archief.