Raadsforum

De raad nodigt inwoners uit mee te praten en te denken over voorstellen die op de agenda van de raad staan. Een forumvergadering is een voorbereiding op een besluitvormende raadsvergadering. Tijdens een raadsforum worden er dus géén besluiten genomen. Naast de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over actuele onderwerpen.

In overleg met de raadsgriffier geef je schriftelijk of mondeling je mening of inspraakreactie. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@waalwijk.nl

Logo mee denkenLogo mee werken