Raad

Wat doet de raad

Wat doet de raad

De raad staat aan het hoofd van de gemeente. Stelt de kaders voor het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen.

Raadsinformatiesysteem

Raadsinformatiesysteem

Hier vindt u de agenda van de raad, raadsinformatiebrieven, raadsvoorhangbrieven en schriftelijke vragen aan het college.

Contact / Griffie

Contact / Griffie

U kunt een raadslid of fractie rechtstreeks benaderen of via de griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij zijn werk.

Samenstelling raad

Samenstelling raad

De raad bestaat uit 29 leden van negen politieke partijen.

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad vergadert in een vierweekse cyclus op de donderdagavond.

Begroting 2019

Begroting 2019

Eén van de hoogtepunten voor de raad is elk jaar weer het vaststellen van de begroting.