Raad

Wat doet de raad

Wat doet de raad

De raad staat aan het hoofd van de gemeente. Stelt de kaders voor het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen.

Raadsinformatiesysteem

Raadsinformatiesysteem

Hier vindt u de agenda van de raad, raadsinformatiebrieven, raadsvoorhangbrieven en schriftelijke vragen aan het college.

Contact / Griffie

Contact / Griffie

U kunt een raadslid of fractie rechtstreeks benaderen of via de griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij zijn werk.

Samenstelling raad

Samenstelling raad

De raad bestaat uit 28 leden van negen politieke partijen.

Begroting 2020

Begroting 2020

Eén van de hoogtepunten voor de raad is elk jaar weer het vaststellen van de begroting.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen en bijeenkomsten

In verband met de coronacrisis vergadert de raad digitaal tot 1 juni 2020.

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De raad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld.