Raad

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad vergadert in een vierweekse cyclus op donderdagavond... lees meer

Contact / Griffie

Contact / Griffie

U kunt een raadslid of fractie rechtstreeks benaderen of via de griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij zijn werk...lees meer

Wat doet de raad

Wat doet de raad

De raad staat aan het hoofd van de gemeente. Stelt de kaders voor het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen...lees meer

Raadsinformatiesysteem

Raadsinformatiesysteem

Hier vindt u de agenda van de raad, raadsinformatiebrieven, raadsvoorhangbrieven en schriftelijke vragen aan het college.

Samenstelling raad

Samenstelling raad

De raad bestaat op dit moment uit 29 leden van 10 fracties...lees meer

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De raad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld...lees meer