Praat met de raad over plan Akkerlanen

De raad nodigt u graag uit voor een inwonersavond over Plan Akkerlanen op donderdag 16 maart 2017 om 19.30 uur in Scholengemeenschap De Overlaat, Eikendonkweg 3 in Waalwijk. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. De avond is om ongeveer 22.30 uur afgelopen.


Uw inbreng is van harte gewenst

In 2008 heeft de raad zich uitgesproken voor woningbouw in de noordwesthoek van het Hoefsvengebied. Voordat de raad een besluit neemt over de invulling van dit gebied, gaat de raad graag hierover met u in gesprek. Vragen als voor wie hier gebouwd zou moeten worden, wat voor woningen passend zijn en wat voor sfeer Plan Akkerlanen zou moeten krijgen passeren de revue. Hierover kunt u uw mening en ideeën geven. Het gaat om de hoofdlijnen voor de invulling van het gebied. De concrete invulling volgt later. 

Voor deze avond zijn de eigenaren, omwonenden en pachters van het plangebied uitgenodigd, evenals  projectontwikkelaar Waalborgh. Uiteraard zijn overige belangstellenden ook van harte welkom.

Aanmelden

Graag vóór 13 maart aanmelden via de mail.

Na de inwonersavond

De resultaten van de inwonersavond biedt de raad aan het college aan. Het college kan deze betrekken bij het opstellen van het stedenbouwkundig schetsontwerp van dit gebied. De planning is dat dit ontwerp voor besluitvorming op de agenda van de raadsvergadering van 29 juni staat. Dit raadsvoorstel kan ook worden besproken in de dan voorafgaande discussieavond.

 
De raad ontmoet u graag op 16 maart 2017!