Notitie Reikwijdte en Detailniveau Insteekhaven Waalwijk

Op 3 oktober jl. heeft het college van Waalwijk besloten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het project  ‘Insteekhaven Waalwijk’ vrij te geven voor inspraak. Gedurende de inspraakperiode van 11 oktober t/m 21 november 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt de NRD ook raadplegen via deze website (document onder aan de pagina).

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt van 11 oktober t/m 21 november uw reactie op de NRD snel en gemakkelijk digitaal indienen via info@waalwijk.nl. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het voldoet aan bepaalde voorwaarden.

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB in Waalwijk onder vermelding van: ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Insteekhaven Waalwijk’.

Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren.

Voor verdere informatie over de procedure en de inhoud van de notitie kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries van de gemeente Waalwijk (mdevries@waalwijk.nl / 0416 - 683 870).