Nieuwe burgemeester

Burgemeester Nol Kleijngeld gaat op 2 juli 2021 met pensioen. Daarom is de raad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hoe dat in z'n werk gaat leest u hier.

 • Inwonersenquête

In december 2020 vroeg de raad aan de inwoners wat voor burgemeester men zou willen.
Onderaan deze pagina vindt u de resultaten van dit onderzoek. (Te downloaden documenten 1 en 2).

 • Profielschets

Aan de hand van de resultaten van de inwonersenquête stelde de raad een profielschets op. Hierin staat wat voor burgemeester past bij Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.
Onderaan deze pagina vindt u deze profielschets. (Te downloaden document 3).

 • Benoemingsprocedure
 1. De raad benoemde in de raadsvergadering van 17 december 2020 een vertrouwenscommissie. (Zie te downloaden document 4). Deze bestaat uit 10 raadsleden en heeft de volgende taken:
     - Het voorbereiden van de profielschets.
     - Het opstellen van een aanbeveling van twee kandidaten voor de functie van burgemeester.
 2. De raad overhandigde de profielschets aan de commissaris van de Koning tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2021 en daarmee ging de sollicitatieprocedure van start.
 3. De minister van Binnenlandse Zaken stelde de vacature open in de Staatscourant.
 4. De commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven bespreekt deze met de vertrouwenscommissie.*
 5. De vertrouwenscommissie stelt een aanbeveling op van twee kandidaten.
 6. De raad stelt deze aanbeveling vast in een niet-openbare raadsvergadering (planning voor zomervakantie 2021).
 7. De eerste aanbevolen kandidaat wordt direct na deze raadsvergadering bekend gemaakt.
 8. De aanbeveling wordt – via de commissaris – naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd, waarna de minister de kandidaat voor een gesprek ontvangt.
 9. De nieuwe burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaren.
 10. De commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering 
  (planning kort na zomervakantie 2021).
 • Stand van zaken* 

Er hebben 22 mensen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Waalwijk. Dat heeft de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Ina Adema, bekend gemaakt. Het gaat om 9 vrouwen en 13 mannen. Onder de sollicitanten zijn 14 (oud)burgemeesters en (oud)wethouders. Acht kandidaten hebben een vrij beroep of zijn werkzaam in de particuliere sector. Die laatsten combineren hun beroep vaak met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties.