Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij zijn werk. Zij voert het secretariaat van de raad, diverse raadsbijeenkomsten en rekenkamercommissie; zorgt voor de informatievoorziening en is vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de raadsgriffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Het doel is om de inwoners van de stad te informeren over en te betrekken bij het werk van de raad. Samen met de burgemeester, de voorzitter van de raad, zorgt de griffier voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de raadsvergadering.

Hebt u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem gerust contact op met de griffie.

De griffie bestaat uit de volgende medewerkers:

Griffier a.i.:
Toon Cornelissen, tel. 0416-683 805, tcornelissen@waalwijk.nl

Raadsadviseur:
Jeske Louer, tel. 0416-683 813, jlouer@waalwijk.nl

Administratief medewerkers: 
Griffie tel. 0416-683 445 en 0416-683 895

Het algemene mailadres van de griffie is: griffie@waalwijk.nl