Fractievolgers

Fractievolgers zijn geen lid van de raad, maar ondersteunen de fracties bij de voorbereiding op de raadsvergaderingen. 

Overzicht van fractievolgers:

Partij

Naam

LokaalBelang

Jan van Dijk

Maud Veraa

VVD Emile Knops

VVD

Olga Mateijsen

CDA

Ralph Stanneveld

D66

Niels Kieboom

Tommie Mertens

GroenLinksaf

Erwin Bell
SGP

Kees van Tilborgh

SGP

Thomas Vink

Lijst IJpelaar

Elly Snoeren

ChristenUnie

Sjany Metz

ChristenUnie

Willem van Veelen

Lijst Pouw

Cindy Wolfs

Net als raadsleden moeten fractievolgers hun nevenfuncties openbaar maken volgens de Gemeentewet. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad of de hoedanigheid van fractievolger, zowel bezoldigd als onbezoldigd.

Te downloaden: