Drs. A.M.P. Kleijngeld

Foto van burgemeester Kleijngeld

Speeches

Nevenfuncties

In 1953 stond mijn wieg in de Stationsstraat in het centrum van Waalwijk. Als kleuter verhuisde ik naar 't Heike. Na mijn middelbare school heb ik geschiedenis en economie gestudeerd aan het Dr. Mollerinstituut in Tilburg; daarna geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen.
Tamelijk jong begon ik met lesgeven, eerst aan de toenmalige huishoudschool, daarna aan het Dr. Mollercollege, beide in Waalwijk.

In de zeventiger jaren heb ik eens uit nieuwsgierigheid een vergadering van een politieke partij bezocht en ben maar meteen lid geworden. Zodoende kwam ik in 1986 in de Waalwijkse gemeenteraad en werd ik in 1995 wethouder, totdat ik in 2000 de overstap maakte naar Helden-Panningen. Hier ben ik bijna zeven jaar met heel veel plezier burgemeester geweest.

Ik ben getrouwd met Inge. We hebben 1 zoon. In mijn vrije tijd speel ik al lange tijd fanatiek badminton. Tijdens onze vakanties vind je ons altijd ergens in Zuid-Europa, meestal in Frankrijk.