Declaraties en representatie college

Er is in het land kritische belangstelling voor de declaraties en representatiekosten van politieke ambtsdragers. Die belangstelling begrijpen wij. Wij geven immers het (belasting)geld uit van de burger en die moet er op kunnen vertrouwen we dat zorgvuldig doen en uiteindelijk niet voor onszelf maar voor de stad.

Dat is de reden dat wij open willen zijn in wat wij doen. Het gaat om twee soort van uitgaven:

 • De door de individuele bestuurders ingediende declaraties van voorgeschoten kosten en de aan hen verstrekte vaste vergoedingen.
 • De uitgaven voor het bestuur, die op rekening van de gemeente en ten laste van “representatie” zijn gedaan.

De algemene lijn van handelen van het college als het gaat om declaraties en representatie is als volgt:

 • Het is voor de effectiviteit van het politieke bestuur belangrijk dat de bestuurders van Waalwijk zich actief opstellen in de lokale, regionale en landelijke bestuurlijke en maatschappelijke netwerken.
 • Primair en vooral krijgt dit inhoud in de formele overleg-, informatie- en onderhandelingsfora.
 • Daarnaast wordt ook een aantal informele activiteiten ondernomen, gericht op relatieonderhoud. Zo worden evenementen en andere bijzondere activiteiten in Waalwijk gebruikt voor bestuurlijke netwerkactiviteiten. Er is terughoudendheid waar het gaat om het op rekening gebruiken van lunches en diners. Ze worden altijd kritisch getoetst op nut (relatiebeheer) en noodzaak (volle agenda’s leiden soms tot een lunch- of dinerafpraak).
  U kunt hieronder het volgende bekijken:
  1. De verordening op grond waarin toegestane vergoedingen en declaraties zijn vastgelegd. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2017.
  2. Een overzicht van de declaraties en vergoedingen van de leden van het college van B en W.
  3. Een overzicht van de representatiekosten ten behoeve van het college van B en W.

De overzichten van declaraties en vergoedingen worden zo snel mogelijk na ieder kwartaal gegeven. De representatiekosten publiceren we jaarlijks.