Binnenstad Waalwijk

Update 24 maart 2020

‘Concept Addendum Centrumvisie Waalwijk ligt ter inzage’

In 2017 heeft de gemeenteraad de centrumvisie Waalwijk vastgesteld. Door economische ontwikkelingen en initiatieven voor woningbouw is gekeken of de afbakening van het kernwinkelgebied in de Stationsstraat nog actueel is. Daarvoor is een concept-addendum op de centrumvisie opgesteld. Er wordt geconcludeerd dat er aanleiding is de afbakening van het kernwinkelgebied en het functionele profiel van de Stationsstraat tussen het Unnaplein en de Julianastraat aan te passen naar een ‘gemengd gebied’. Door de afnemende behoefte aan winkels was en is het wenselijk vooral in te zetten op het ‘compacte winkelrondje’. Ook ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen in het vastgoed, kan verloedering worden tegengegaan en kunnen woningen worden gerealiseerd.

Dit addendum ligt van 25 maart 2020 tot en met 6 mei 2020 ter inzage. Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het Addendum Centrumvisie Waalwijk – Afbakening Kernwinkelgebied Stationsstraat. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het definitieve addendum op de centrumvisie. Uw reactie kunt u sturen aan mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v. de ‘Addendum Centrumvisie Waalwijk’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 


Samen met inwoners, ondernemers en de eigenaren van het vastgoed werkt de gemeente Waalwijk aan een plan van aanpak voor het centrum. Een speciale programmamanager Binnenstad begeleidt die aanpak. Ze slaan de handen ineen en werken aan een stad die ook in de toekomst een kloppend hart houdt.

Dat is nodig omdat minder mensen het centrum van Waalwijk bezoeken. Dat leidt tot onder meer leegstand. Als eerste stap is er nu een rapport waar alle problemen op een rijtje zijn gezet. Dat stuk, de position paper, zorgt dat iedereen precies weet waar we als Waalwijk staan en is hier te lezen. Gericht aanpakken van de problemen vraagt om een visie en plan van aanpak die we gezamenlijk ontwikkelen. De eerste stap daarin is het op een rijtje zetten van de mogelijkheden. Die staan hier.