Binnenstad Waalwijk

Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord open voor inspraak

Algemene bekendmaking gemeente Waalwijk

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat het ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ is vastgesteld en is vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp ligt van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021 ter inzage.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het ontwerp van de centrumentree. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het opstellen van het uiteindelijke ontwerp.  

Uw reactie kunt u sturen aan mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v.  ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 


Samen met inwoners, ondernemers en de eigenaren van het vastgoed werkt de gemeente Waalwijk aan een plan van aanpak voor het centrum. Een speciale programmamanager Binnenstad begeleidt die aanpak. Ze slaan de handen ineen en werken aan een stad die ook in de toekomst een kloppend hart houdt.

Dat is nodig omdat minder mensen het centrum van Waalwijk bezoeken. Dat leidt tot onder meer leegstand. Als eerste stap is er nu een rapport waar alle problemen op een rijtje zijn gezet. Dat stuk, de position paper, zorgt dat iedereen precies weet waar we als Waalwijk staan en is hier te lezen. Gericht aanpakken van de problemen vraagt om een visie en plan van aanpak die we gezamenlijk ontwikkelen. De eerste stap daarin is het op een rijtje zetten van de mogelijkheden. Die staan hier.