Binnenstad Waalwijk

Update januari 2021

Ontwerp Markt & Raadhuisplein

In 2017 heeft de gemeenteraad de centrumvisie Waalwijk vastgesteld. Een van de doelen is het versterken van het centrum als ‘Huiskamer van Waalwijk’. De ontmoetings- en verblijfsfunctie van het centrum versterken door transformatie van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Een belangrijke ontwikkeling om het centrum ook op lange termijn voor Waalwijkers relevant te houden. Een plek waar de lokale bevolking graag komt en – als het weer mag - elkaar kan ontmoeten. Dit moet gestimuleerd worden door een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een openbare ruimte waar wat te beleven is. Ook de Markt moet worden aangepakt.

Voor de Markt en het Raadhuisplein is samen met horeca en vastgoedeigenaren een voorlopig ontwerp gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp zijn:

  • Markt vrij van (auto)verkeer.
  • Inpassen van een waterelement op het Raadhuisplein.
  • Interessante bestrating die architectuur & functies versterkt.
  • Vergroening door toevoegen (mobiel) groen
  • Zitgelegenheden om verblijfs - en ontmoetingsfunctie te versterken.
  • Handhaving en uitbreiding functie als evenementen- en horecaplein.
  • Ruimte houden voor de weekmarkt
  • Aandacht voor schoenen – en leer

Dit voorlopig ontwerp ligt van 13 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 ter inzage. Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het ontwerp. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het definitieve ontwerp van de pleinen. Uw reactie kunt u sturen aan mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v. de ‘Ontwerp Markt & Raadhuisplein’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 


Samen met inwoners, ondernemers en de eigenaren van het vastgoed werkt de gemeente Waalwijk aan een plan van aanpak voor het centrum. Een speciale programmamanager Binnenstad begeleidt die aanpak. Ze slaan de handen ineen en werken aan een stad die ook in de toekomst een kloppend hart houdt.

Dat is nodig omdat minder mensen het centrum van Waalwijk bezoeken. Dat leidt tot onder meer leegstand. Als eerste stap is er nu een rapport waar alle problemen op een rijtje zijn gezet. Dat stuk, de position paper, zorgt dat iedereen precies weet waar we als Waalwijk staan en is hier te lezen. Gericht aanpakken van de problemen vraagt om een visie en plan van aanpak die we gezamenlijk ontwikkelen. De eerste stap daarin is het op een rijtje zetten van de mogelijkheden. Die staan hier.