Begroting 2019

Eén van de hoogtepunten voor de raad is elk jaar weer het vaststellen van de begroting. Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar en de jaren daarna vastgesteld. En natuurlijk ook het geld dat hiervoor nodig is. Onderwerpen als tarieven en woonlasten voor burgers maken ook deel uit van de begroting. De raad behandelt de begroting 2019 in twee stappen: