Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen

Let op: De periode om subsidie aan te vragen is verstreken. Er kunnen geen aanvragen meer worden gedaan!


Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk, om u te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

  • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding;
  • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in gemeente Waalwijk die verplicht zijn coronatoegangsbewijzen te controleren en dit ook echt doen.

De volgende kosten komen hiervoor in aanmerking:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;
  2. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;
  3. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
  4. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  5. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  6. verschuldigde BTW als deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt worden om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Aanvragen

Aanvragen konden tot 1 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen ingekomen op of na deze datum worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. Van 22 september tot en met 31 december 2021 is in totaal €125.693,68 beschikbaar..