BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

Een sterk winkelgebied is aantrekkelijker voor ondernemers en eigenaren, leidt tot meer bezoekers, langere verblijfstijden, hogere omzetten en huuropbrengsten en minimale leegstand. Deze waardes staan centraal in de uitvoering van de BIZ. Om de waardes en visie van Waalwijk te realiseren is er meer budget nodig. Daarom is besloten om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waalwijk-Centrum op te richten. Zodat extra financiële middelen beschikbaar komen, die ingezet kunnen worden om de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten (meer bezoekers, meer beleving, minder leegstand).

Ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied mogen van 11 oktober tot en met 15 november stemmen over de invoering van de BIZ. Zij bepalen uiteindelijk of de BIZ per 1 januari 2022 wordt ingevoerd voor een periode van 5 jaar. Na invoering van de BIZ vervalt de reclamebelasting in het centrum van Waalwijk. Wat u gaat betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De opbrengst wordt geïnd door de gemeente Waalwijk en in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de stichting BIZ Waalwijk centrum. Die mag deze middelen alléén uitgeven aan voorstellen uit het BIZ-plan. De gemeente houdt hier toezicht op.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de BIZ Waalwijk centrum.

Heeft u nog vragen? Bent u uw stembiljet verloren? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via het Klant Contact Centrum, telefonisch te bereiken op  0416-683456.