BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

Vanaf 22 oktober tot en met 12 november vindt de stemming plaats voor de invoering van een BIZ in het centrum van Waalwijk. Ondernemers in het gebied mogen gedurende die periode hun stem uitbrengen. Zij bepalen uiteindelijk of de BIZ per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Op deze pagina vindt u informatie over de BIZ Waalwijk centrum

Wat is een BIZ?
Een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) is een afgebakend gebied. Binnen dit gebied hebben ondernemers en / of vastgoedeigenaren gekozen voor een gezamenlijke investering in hun omgeving. In een BIZ dragen alle ondernemers in het gebied bij. De gemeente legt na instemming van de ondernemers een heffing op en keert deze uit aan een vereniging of stichting die deze middelen investeert in het BIZ-gebied.  Een BIZ wordt ingesteld voor een bepaalde periode van maximaal vijf jaar. Na deze periode wordt opnieuw gepeild onder ondernemers of de BIZ wordt verlengd.

Vastgoedeigenaren en winkeliers in het centrum van Waalwijk hebben samen een intentieovereenkomst gesloten over de oprichting van de BIZ Waalwijk centrum. De gemeenteraad heeft op 11 oktober jl. ingestemd met de oprichting van de Bedrijveninvesteringszone. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben nu het laatste woord en mogen stemmen over de invoering van de BIZ. Deze wordt ingesteld voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Na de invoering van de BIZ vervalt de reclamebelasting.

Plannen BIZ Waalwijk centrum
De gemeente Waalwijk int de BIZ-heffing. Wat u gaat betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand (zie tabel onderaan deze pagina). De opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de stichting BIZ Waalwijk centrum. Die mag deze middelen alléén uitgeven aan voorstellen uit het BIZ-plan. De gemeente houdt hier toezicht op.

BIZ-gebied
Alle ondernemers (gebruikers en eigenaren) in het BIZ-gebied hebben een stembiljet ontvangen. Woningeigenaren ontvangen geen brief en mogen niet stemmen. Zij hoeven ook niet mee te betalen aan de BIZ.

  • Mr. Van Coothstraat 1 a t/m 1c
  • Grotestraat 174 t/m 246E
  • Grotestraat 197 t/m 299
  • Stationsstraat 2 t/m 60A
  • Stationsstraat 7 t/m 71C
  • De Els (alle huisnummers)
  • Markt (alle huisnummers)
  • Raadhuisplein (alle huisnummers)

Stemming
Alle gebruikers en eigenaren van commercieel gebruikte panden ontvangen een stemformulier. Op dit formulier kunnen zij aangeven of zij voor of tegen de invoering van de BIZ stemmen. Dit formulier kan door middel van de bijgevoegde envelop aan de gemeente onder vermelding van “BIZ Waalwijk centrum” worden geretourneerd.

De stemming loopt vanaf 22 oktober tot 12 november 2018. Dan moeten alle stemmen binnen zijn. Stembiljetten die te laat binnenkomen, zijn niet geldig. Na 12 november worden de enveloppen door de notaris geopend en de stemmen geteld. Daarna maakt de gemeente zo snel mogelijk de uitslag van de stemming bekend via de website.

Hoogte BIZ-bijdrage 
De hoogte van uw bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. Dus hoe meer het pand waard is, hoe hoger de bijdrage is. Dit betreft alleen het bedrag voor het commercieel gebruikte deel. De bijdrage is per kalenderjaar.

  WOZ waarde pand

  Bijdrage eigenaar

  Bijdrage gebruiker

  € 0,- tot € 250.000,-

  € 550,-

  € 550,-

  € 250.001 tot € 350.000,-

  € 750,-

  € 750,-

  € 350.000,- tot € 500.000,-

  € 950,-

  € 950,-

  € 500.001,- tot € 700.000,-

  € 1150,-

  € 1150,-

  € 700.001 en hoger 

  € 1295,-

  € 1295,-

Als u zowel eigenaar als gebruiker bent, betaalt u voor beide onderdelen.

Vragen
Heeft u nog vragen? Bent u uw stembiljet verloren? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via het Klant Contact Centrum, telefonisch te bereiken op  0416-683456.