Belastingen en financiele zaken

Precariobelasting

Precariobelasting

Voor het gebruiken van gemeentegrond (bijv. voor terras, steiger, reclamebord of container) betaalt u belasting.

Subsidies

Subsidies

Voor diverse initiatieven kunt u subsidie aanvragen.

Belastingen WOZ

Belastingen WOZ

Informatie over de WOZ belastingen en betalingen.

Bedrijfsinvesteringszone

Bedrijfsinvesteringszone

Een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken.

Uitkeringen voor zelfstandigen

Uitkeringen voor zelfstandigen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen toeristenbelasting.