Belastingen en financiele zaken

Precariobelasting

Precariobelasting

Voor het gebruiken van gemeentegrond (bijv. voor terras, steiger, reclamebord of container) betaalt u belasting.

Subsidies

Subsidies

Voor diverse initiatieven kunt u subsidie aanvragen.

Belastingen WOZ

Belastingen WOZ

Informatie over de WOZ belastingen en betalingen.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen toeristenbelasting.

Uitkeringen voor zelfstandigen

Uitkeringen voor zelfstandigen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).