Het klimaat verandert, steeds vaker krijgen we te maken met de gevolgen ervan. Bijvoorbeeld in de vorm van hevige regenval en periodes van veel droogte. Het aantal en de verscheidenheid van inheemse planten-, vogels-, insecten- en diersoorten neemt af en de kwaliteit van ons landschap verschraalt. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig om de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen en om klimaatbestendig en water-robuust te zijn.

Logo Duurzaam Waalwijk

Ons streven is om op de duurzaamheidsambities verantwoordelijkheid en bewustwording binnen de Waalwijkse samenleving te creëren. Daarom zullen we met een positieve en actieve grondhouding duurzame initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en samenwerkingsverbanden aangaan.