Het riool in de Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan is verouderd. We vervangen het door een gescheiden rioolsysteem. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater afgevoerd wordt naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating. Ook verbeteren en vergroten we de groenvoorzieningen en brengen we snelheidsremmende maatregelen aan.

Het ontwerp 

Het ontwerp is definitief. U vindt deze onderaan deze pagina bij Downloads.
 

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:

 • De Kerkstraat tussen de Grotestraat en de Burgemeester Moonenlaan
 • De Van Brederodestraat Tussen de Kerkstraat en Burgemeester Moonenlaan
 • De Dr. Mollerlaan tussen de Burgemeester Moonenlaan en Burgemeester van de Klokkenlaan

Wat gaan we doen

 • Nutsbedrijven verleggen een paar kabels en leidingen;
 • Het bestaande gemengd riool vervangen we door een vuil- en regenwater riool;
 • De weg, parkeervakken, inritten en stoepen richten we opnieuw in en bestraten we opnieuw;
 • We verbeteren en vergroten de groenvoorzieningen;
 • We brengen snelheidsremmende maatregelen aan.

Vervuild grondwater

In september 2022 ontdekten we in de Kerkstraat tijdens het aanleggen van het nieuwe riool verontreinigd grondwater. Samen met de Omgevingsdienst hebben we gekeken hoe we de werkzaamheden met extra maatregelen door konden laten gaan. Wij hebben hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Op basis van het plan hebben we eind december 2022 van de Omgevingsdienst toestemming gekregen om door te gaan met de werkzaamheden en te starten met het reinigen van het grondwater. In de bijlage vindt u aanvullende informatie over deze vervuiling.

Wat is de planning

Aannemer Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. voert voor de gemeente de werkzaamheden uit.

Dat doen zij in fases. Zo voorkomen we dat de hele straat in één keer open gaat. Deze fases vindt u in de bijlage. De aannemer informeert de inwoners over de planning per fase en per straat. 

Werkzaamheden nutsbedrijven

Bestaande kabels en leidingen worden tijdens de werkzaamheden door verschillende nutsbedrijven aangepast. 

Volg de werkzaamheden via de Bouwapp

Er is ook de “BouwApp” van de aannemer beschikbaar waarin informatie te vinden is over de werkzaamheden. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone of tablet. Door in de app te zoeken naar het project “Reconstructie Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan” en deze als favoriet te markeren, volgt u het project automatisch.

Qr-code naar de bouwapp.

De BouwApp kunt u zo op uw mobiele telefoon of tablet downloaden:

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.;
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Van Berckenrodelaan en Orteliuslaan’;
 • Open het project en klik op ‘volgen’;
 • Selecteer de doelgroep.

U kunt de BouwApp ook via deze link(externe link) online volgen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Toezichthouder Ronald van Hemert, via rvanhemert@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.