Vrijstelling grond dijkwoningen

Uit een uitspraak van de Hoge Raad is gebleken dat de ongebouwde grond van dijkwoningen die binnen de kernzone valt vrijgesteld is. Gemeente Waalwijk heeft alle woningen hierop gecontroleerd.

De kernzone is vastgesteld door het waterschap. Gemeente Waalwijk heeft van alle percelen bepaald of deze binnen de kernzone liggen. Als een perceel binnen de kernzone valt, dan is beoordeeld of het ongebouwde of bebouwde grond betreft. Is het ongebouwde grond, dan is het aantal m2 ongebouwde grond dat binnen de kernzone valt buiten de taxatie gelaten.

Ligt een deel van de grond van uw woning of bedrijf binnen de kernzone, dan is dit op het taxatieverslag opgenomen. Ook is de vrijgestelde grond buiten de bepaling van de nieuwe WOZ-waarde gelaten.

Nog vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk, telefoon 0416-683 456.