Ik ben ondernemer en het aanslagbedrag is hoger dan vorig jaar, hoe kan dat?

Vanaf 2019 staan de aanslagen reclamebelasting en reinigingsrecht ook op dit biljet. U ontvangt later hiervoor geen aparte aanslagbiljetten meer.