Woonvisie 2020

Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2020 van de gemeente Waalwijk vastgesteld.

Drie hoofdthema’s vormen het hart van de Woonvisie 2020:

  • Betaalbaarheid
  • Wonen en zorg
  • Leefbaarheid en duurzaamheid

Daarnaast lichten we een aantal specifieke doelgroepen op de woningmarkt uit: starters, stop the brain drainers, urgenten en spoedzoekers, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

Opbouw Woonvisie

De Woonvisie bestaat uit twee delen: de hoofdlijnen zijn terug te vinden in deel A. De verdieping en achtergronden zijn opgenomen in deel B.

Zowel deel A als deel B kent grofweg dezelfde opbouw:

  • Een algemeen hoofdstuk over demografische ontwikkeling van de gemeente Waalwijk en de opbouw van de huidige woningmarkt.
  • Thema Betaalbaarheid.
  • Thema Wonen en zorg.
  • Thema Leefbaarheid en Duurzaamheid
  • Specifieke doelgroepen op de woningmarkt

Per thema wordt toegelicht welke ontwikkelingen er op dit thema zijn en wat onze inwoners over dit thema naar voren hebben gebracht. Vervolgens beschrijven we wat we op de lange termijn op dit thema willen bereiken.

In het uitvoeringsprogramma wordt uitgebreider ingegaan op welke manier we invulling geven aan de visie voor de komende 10 jaar. Het uitvoeringsprogramma is met name gericht op de komende jaren en zal na een periode van 3 tot 4 jaar herzien worden.

Flyer voor ontwikkelende partijen

Heeft u een woningbouwplan of ontwikkelt u meerdere plannen? In de flyer staan de ontwikkelpunten uit de woonvisie samengevat bij elkaar. Zo heeft u snel een overzicht van de belangrijkste punten voor u uit de Woonvisie.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Woonvisie? Dan kunt u contact opnemen met Susan Brooijmans, team Maatschappelijke Ontwikkeling, e-mail: sbrooijmans@waalwijk.nl of telefonisch 0416-683456.