Wind

Op dit moment onderzoekt de gemeente Waalwijk gebieden die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. De voorwaarden waaronder grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is, worden vastgelegd in een beleidsdocument. Een zogenaamde kadernota. Daarin worden zowel maatschappelijke, als economische, ruimtelijke en technische aspecten meegenomen.

Lees ook: Welke mogelijkheden zijn er voor wind-en zonne-energie en onder welke voorwaarden?