Wijkbudget

In juni 2001 heeft de gemeenteraad een wijkbudget ingevoerd. Een wijkbudget is een bedrag dat door de bewoners van een wijk mag worden besteed aan verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Niet de gemeente bepaalt, maar bewoners van een wijk, mits het niet haaks staat op andere afspraken. Het budget voor 2020 voor de hele gemeente bedraagt ca. € 170.000,00. Met het wijkbudget kunnen, mits haalbaar, uw wensen of ideeën worden ingewilligd. Er moet wel sprake zijn van cofinanciering en/of coproductie tussen bewoners en gemeente (in geld/middelen of inzet), er moet voldoende draagvlak zijn uit de omgeving en de activiteit moet gericht zijn op de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de straat of buurt. Voor een bijdrage bij het organiseren van een activiteit moet sprake zijn van een extra inspanning voor de straat of buurt; bewoners worden dan als het ware hiervoor beloond. Ook voor wensen voor aanpassingen in de openbare ruimte kan men een bijdrage ontvangen uit het wijkbudget.

Heeft u een idee/wens en wilt u een aanvraag doen, dan kunt u dit wijkbudgetformulier opsturen of mailen naar Margriet van Schöll, email mvanscholl@waalwijk.nl, tel.nr. 0416-683456.

Is er in uw buurt een bewonerscomité, dan raden wij u aan ook aan dit comité een kopie te sturen en eventueel met het comité in overleg te treden.

Via de evenementenpagina kunt u melding maken van uw evenement.

U hoeft uw uitgaven niet te verantwoorden met bonnen. Wat wij wel van u vragen is, als u gebruik maakt van facebook, de activiteit te melden op de betreffende wijkpagina (wijkpagina Waalwijk-Noord, Waalwijk-Zuid, Sprang-Capelle of Waspik) en hierop te melden hoe het is geweest, aangevuld met een of meerdere foto’s. Ook vragen wij u om een stukje tekst met foto(‘s) te sturen naar de redactie van de wijkkrant via emailadres dewijkkrant@talgv.nl. Deze krant verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle.

Kijk ook eens op de subsidiepagina. Daar vindt u informatie over manieren van financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor maatschappelijke initiatieven.

Onderstaande lijst bestaat uit fondsen waar allerlei bijdragen aangevraagd kunnen worden. Kijk eens of er voor u een fonds bijstaat waar u, naast het wijkbudget, een aanvraag zou kunnen indienen voor uw activiteit. En misschien levert het u daarnaast nog andere ideeën op om samen met bewoners te organiseren voor uw straat, buurt of wijk.

Bewonersfondsen

Te downloaden: