Wie doet wat?

De verschillende overheden en het drinkwaterbedrijf hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen en hun specifieke taken op dit gebied.

- Rijk
- Provincie Noord-Brabant
- Waterschap
- Gemeente Waalwijk
- Drinkwaterbedrijf