Week van ons water

De gevolgen van extreme regen en langdurige droogte
Van 1 tot en met 16 mei is de ‘Week van ons Water’, een jaarlijks thema waarin water centraal staat. Dit jaar kijken we naar de gevolgen van extreme droogte en hevige regenval en de oplossingen die er zijn. Een belangrijk thema omdat klimaatdeskundigen vaker extreme neerslag, met wateroverlast als gevolg en vaker lange droge perioden met watertekort verwachten. Dat vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van water. We delen graag tips van en aan inwoners.

Wateroverlast
Het aantal extreme buien en de hevigheid ervan, neemt toe. Die hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan al dit water vaak niet aan, waardoor straten en kelders van huizen onderlopen.

Watertekort
Niet alleen het aantal hevige buien neemt toe, ook periodes van droogte worden langer. Door langdurige droogte wordt het water niet aangevuld en door de extreme hitte verdampt er ook meer water. Afgelopen jaren heeft dit onder andere geleid tot het droogvallen van sloten, vijvers, meren, etc aan de noordkant van Waalwijk. De gevolgen zijn vissterfte, stankoverlast, watervogels die verdwijnen en een vertroebeld natuurbeeld. Ook ons (drink)water wordt hierdoor schaars, terwijl we juist steeds meer water verbruiken.

Algenbloei
Hogere watertemperaturen vergroten het risico op algenbloei in meren, plassen en sloten. Sommige algen zijn slecht voor de gezondheid, waardoor er steeds vaker een zwemverbod geldt in de zomer.

Veranderende biodiversiteit
Als de gemiddelde temperatuur stijgt, kunnen planten en dieren verdwijnen. Sommige soorten kunnen niet leven bij een hogere temperatuur. Er kunnen ook planten- en diersoorten bijkomen. Soorten uit zuidelijke landen rukken op naar het noorden. Hier kunnen deze soorten onze eigen planten- en dierensoorten verdringen.

Wat doen wij?

Mooi buurtinitiatief

Wat kunt u doen?

Inwoner René Klerx aan zet