Water

Om de gemeente Waalwijk klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig en moeten we zuiniger met ons drinkwater omgaan. Samen met het waterschap zetten wij alle zeilen bij om wateroverlast te beperken of te voorkómen. Zo leggen we gescheiden rioolsystemen en wadi’s aan en reinigen we met regelmaat preventief straatputten. Daarnaast zorgen we voor voldoende groen in de stad zodat het hemelwater de grond in zakt en daar wordt opgeslagen.

Wat doen wij?

Wat kunt u doen?

Inwoner René Klerx aan zet