Water in Waalwijk

Door de toenemende intensiteit van regenbuien met soms wateroverlast als gevolg en langere periodes van droogte, is een groeiende aandacht voor water waar te nemen. Maar ook de aandacht voor de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater springt steeds meer in het oog.  Daarnaast blijkt water in de diverse gemeentelijke plannen een bindende functie te bieden en vinden partijen elkaar steeds meer en beter. In Waalwijk is in beleidsstukken vastgelegd hoe we met water in de gemeente omgaan.

Water en recreatie
In Waalwijk zijn diverse wateren die een recreatieve functie vervullen. Denk hierbij aan recreatiegebied ’t Hoefsven, de uiterwaarden van de Bergsche Maas en de oude Maas. In het aangewezen natuurgebied De Langstraat komt beschermde flora en fauna voor.

Waalwijk beschikt over een viswaterkaart waarop de wateren staan aangegeven waarin gevist mag worden. In Waalwijk zijn twee zwembaden gelegen. Dit betreft openluchtzwembad Zidewinde en het overdekte zwembad Olympia.