Water en groen

2 video's:
https://www.youtube.com/watch?v=8jeEso--8XA 
https://www.youtube.com/watch?v=Vw55xHV8mJU

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. We hebben te maken met hevige en langdurige regenval maar ook perioden van extreme droogte van aanhoudende warmte met extreme droogte tot gevolg. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken, waardoor straten en kelders van huizen onderlopen. De langdurige droogte leidt onder andere tot het droogvallen van sloten, vijvers en meren en de aanhoudende warmte zorgt voor gezondheidsproblemen. Dat vraagt om actie maar dat kunnen wij niet alleen. Ook jij kunt een bijdrage leveren. Kijk bijvoorbeeld wat je kunt doen in je tuin!  

Water

Groen