Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Hoe gaat het opstellen van een bestemmingsplan in de praktijk? Allereerst geeft het gemeentebestuur opdracht om een bestemmingsplan te maken of een bestaand plan te herzien. Dat kan zijn omdat een bepaald stuk grond nog in ontwikkeling moet worden gebracht en nog geen bestemming heeft. Maar het kan ook zijn omdat burgemeester en wethouders in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen willen tegengaan, of juist gewenste ontwikkelingen willen stimuleren. Soms gebeurt het ook wel dat een bestemming herzien wordt, omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt. Daarnaast is er de verplichting in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen om bestemmingsplannen éénmaal in de 10 jaar te herzien.