Wat is een bestemmingsplan

Op grond van het bestemmingsplan hebben de percelen een bepaalde bestemming: bijv. voor woningbouw of detailhandel. De bestemmingsplannen kunt u inzien bij afdeling Vergunning en Handhaving. Een bestemmingsplan komt tot stand via een wettelijk geregelde procedure.

Nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Dit betekent dat er veel is veranderd voor alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft zoals vrijstellingen en bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen inzien
U kunt bij de front office van de afdeling Vergunning en Handhaving de bestaande bestemmingsplannen inzien.