Wat doen wij?

Om de gemeente Waalwijk klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig en moeten we zuiniger met ons drinkwater omgaan. Samen met het waterschap zetten wij alle zeilen bij om wateroverlast te beperken of te voorkomen. Zo leggen we gescheiden rioolsystemen en wadi’s aan en reinigen we met regelmaat preventief straatputten. Daarnaast zorgen we voor voldoende groen in de stad zodat het hemelwater de grond in zakt en daar wordt opgeslagen.

Gescheiden rioolsysteem
Om wateroverlast deels te voorkomen leggen we gescheiden rioolsystemen aan. Hierbij gaat schoon water (hemelwater) rechtstreeks de natuur in en vuil afvalwater het riool in.

Wadi’s
Teveel aan regenwater vangen we op in zogenaamde wadi’s. Dit is een verlaging in de grond waarin het schone regenwater terug kan wegzakken in de bodem.

Preventief onderhoud
We reinigen regelmatig straatputten zodat deze een zware regenbui beter aankunnen.