Wat doen wij

De gemeente Waalwijk heeft veel aandacht voor het groen en de natuur. We zijn een natuurvriendelijke gemeente en willen de omgeving nog groener en kleurrijker maken. Daarom planten we veel verschillende soorten planten en bomen die allemaal op een ander moment in bloei staan. Dit is goed voor vlinders, bijen en vogels.

Minder maaien 

Waar het kan, maaien we het gras nog maar één of twee keer per jaar. Het hoge gras krijgt zo de kans om te bloeien. Dat is goed voor bijen en insecten. Het hoge gras is ook een fijne verblijfplaats voor kleine dieren. 

Ziektes en plagen

Als de natuur niet goed in evenwicht is, wordt de kans op ziektes, schimmels of plagen groter. De eikenprocessierups is een voorbeeld van zo’n vervelende plaag. Deze komt vooral voor op plekken waar veel eikenbomen staan. Met andere soorten bomen erbij wordt de kans op deze rupsenplaag kleiner. Andere bomen trekken andere insecten en vogels aan, die de rupsen opeten. Zo krijgt de eikenprocessierups natuurlijke vijanden. 

Onkruid bestrijden zonder gif

  • De gemeente gebruikt al ruim tien jaar geen gif meer bij het bestrijden van onkruid. In plaats daarvan gebruiken we hete lucht, borstel- en veegmachines om onkruid te bestrijden. Chemische bestrijdingsmiddelen en gif zijn absoluut niet natuurvriendelijk. 
  • Bij vernieuwingen in een straat denken we vooraf al goed na over onkruidbestrijding. We kiezen steeds vaker voor slimme oplossingen zoals betonprint. Dit is een grote plaat beton die eruitziet als losse tegels. Betonprint heeft geen voegen, zodat er geen onkruid tussen kan groeien.
  • We plaatsen ook minder obstakels, zoals paaltjes, waar snel onkruid omheen kan groeien

Projecten

Groenbeleidsvisie

Groenonderhoud

Groene agenda

Biodiversiteit

Bomen en kap

Bomen en kap

Groenstructuurplan

Entente Florale

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)