Wanneer kunt u meepraten?

Op verschillende manieren en momenten is het mogelijk om mee te praten over de kadernota. Hieronder vindt u een overzicht van de contactmomenten en informatie erover.

De gemeente Waalwijk volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM over de coronamaatregelen. Gezien de versoepelde maatregelen vanaf 1 juni kunnen de energiecafés en het energieatelier fysiek plaatsvinden. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is wel noodzakelijk zodat we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden.

Activiteit Datum Locatie Tijd
Online enquête              Online vanaf woensdag 1 juli tot en met zondag 19 juli  De link naar de enquête
wordt medio juni op de website
en verschillende (sociale)mediakanalen gedeeld
n.v.t.
Energiecafé  1 Dinsdag 7 juli Stadhuis van Waalwijk 17:00-21:00, let op: i.v.m. de coronarichtlijnen
is aanmelden voor een tijdslot* noodzakelijk. Aanmelden kan via deze linkU kunt zich uiterlijk tot dinsdag 7 juli 16.00 uur aanmelden voor het Energiecafé.
Energie-atelier Dinsdag 25 augustus Stadhuis van Waalwijk 18:00-21:00, let op: i.v.m. de coronarichtlijnen
is aanmelden voor een tijdslot* noodzakelijk. Aanmelden is mogelijk vanaf 11 augustus.
Energiecafé 2 Dinsdag 22 september Stadhuis van Waalwijk 17:00-21:00, let op: i.v.m. de coronarichtlijnen
is aanmelden voor een tijdslot* noodzakelijk. Aanmelden is mogelijk vanaf 8 september.

*Tijdslot = een bepaalde tijd waarop je toegang hebt tot een activiteit. Door te werken met verschillende tijdsloten kunnen meerdere groepen mensen bij een activiteit aanwezig zijn waarbij steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

Enquête (1 juli – 19 juli 2020)

De online enquête is bedoeld voor inwoners en organisaties van de gemeente Waalwijk en omliggende gemeenten. In de enquête wordt gebruik gemaakt van 3D visualisaties van windmolens en zonnevelden. Op deze manier krijgt u een idee van hoe mogelijk een nieuw landschap eruit kan zien. De enquête heeft twee doelen: informeren over de plannen van de gemeente en uw mening hierover peilen.

De enquête kunt u tot en met 19 juli invullen. 

Vul hier de enquête in

Energiecafé 1 (7 juli 2020)

Het energiecafé staat in het teken van de kadernota en waarom deze zo belangrijk is. De avond is informatief van aard. Verschillende experts geven mini presentaties van 5 tot 10 minuten over verschillende thema’s:

  • Voor welke opgave staan we in Nederland als het gaat om klimaatverandering?
  • Waarom is er een kadernota?
  • Wat zijn de maatschappelijke voordelen van een windpark en/of zonneveld voor gemeente Waalwijk?
  • Welke ruimtelijke implicaties heeft een wind- en/of zonnepark voor het landschap van de gemeente Waalwijk?

Meld je hier aan voor Energiecafé 1

U kunt zich uiterlijk tot dinsdag 7 juli 16.00 uur aanmelden voor het Energiecafé. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht in verband met de coronarichtlijnen. Om 1,5 meter afstand te garanderen, hanteren we een programma met een strak tijdschema waarbij iedere 45 minuten een groep van 20 deelnemers kan starten. Op deze wijze kunnen we zoveel mogelijk mensen de kans bieden om bij de informatieavond aanwezig te zijn.

Energieatelier (augustus 2020)

Het energieatelier is vergelijkbaar met het Waalwijks LAB. In een lab worden thema’s onderzocht en wordt gebrainstormd over kansen, mogelijkheden en de aanpak. Voor het energieatelier betekent dit concreet dat de resultaten uit stap 1 (de enquête en het energiecafé 1) worden besproken en verder uitgewerkt. Daarnaast praten we bijvoorbeeld over de volgende vragen:

  • Maatschappelijke meerwaarde: wat moeten windparken en zonnevelden voor de inwoners van gemeente Waalwijk opleveren?
  • Op welke manier kunnen inwoners en organisaties bij toekomstige projecten meepraten/ meedoen (participeren)?

U kunt zich vanaf 11 augustus via deze website aanmelden voor het energieatelier. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk in verband met de coronarichtlijnen. Vanwege de coronamaatregelen maken we uit alle aanmeldingen een selectie van circa 20 deelnemers, waarbij wordt geselecteerd op gelijke verspreiding vanuit de kernen van de gemeente Waalwijk. 

Energiecafé 2 (september 2020)

Dit energiecafé bestaat uit een inloop met minipresentaties en interactieve reactierondes. Op die manier informeren we deelnemers over de resultaten die uit het participatieproces zijn gekomen. Zij kunnen hier dan reacties op geven. Daarnaast geven we meer informatie over het vervolgproces.

De inhoud is als volgt:

  • Samenvatting van alle opgehaalde reacties;
  • Digitale inloop met mini presentaties;
  • Interviews met mensen uit het energieatelier.

U kunt zich vanaf 8 september via deze website aanmelden voor het tweede energiecafé. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk in verband met de coronarichtlijnen.