Kavelinformatie

stand van zaken 10 februari 2020

Tijdelijk uit de verkoop

In het najaar van 2018 heeft het gemeentebestuur besloten om enkele aanpassingen te doen in het kavelaanbod in Waesgeerd-West. Sommige van deze aanpassingen passen binnen het geldende bestemmingsplan en zijn direct doorgevoerd. De aangepaste kavels zijn middels loting aangeboden. Dat heeft er toe geleid dat vier kavels in optie gegeven of verkocht zijn. De overige kavels zijn inmiddels weer vrij beschikbaar. 
 
Andere aanpassingen zijn alleen mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Het betreft onder andere het voornemen om ter plaatse van bouwkavels 9, 10 en 11 enkele particuliere bouwkavels uit te geven voor riante twee-onder-een-kapwoningen. Vooruitlopend op het opstarten van de bestemmingsplanprocedure zijn deze bouwkavels tijdelijk uit de verkoop gehaald. Oppervlakten en prijzen van de nieuwe kavels zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Ook is het niet mogelijk op nu al een optie te nemen of interesse kenbaar te maken. 
 

Overzicht van beschikbare kavels

Kavel Breedte x diepte Oppervlakte Verkoopprijs               Bijzonderheden Kavelkaart
(afgerond) m2 incl. BTW (21%)
1 16 x 50 m 790 m2  €             250.000 kaart 1
1a 16 x 50 m 790 m2  €             250.000 kaart 1a
9 30 x 26 m 785 m2  €             249.000 Tijdelijk uit de verkoop kaart 9
10 25 x 26 m 666 m2  €             214.000 Tijdelijk uit de verkoop kavel 10
11 24 x 26 m 633 m2  €             204.000 Tijdelijk uit de verkoop kavel 11
15 16 x 50 m 790 m2  €             250.000 kavel 15
29 32 x 50 m 1618 m2  €             480.000 kavel 29
38 30 x 32 m 977 m2  €             302.000 in optie kavel 38

Voor bouwkavels in Waesgeerd-West gelden vooraf vastgestelde prijzen en er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Wel moeten we 21% BTW in rekening brengen. De prijzen in bovenstaande tabel zijn inclusief deze BTW, maar exclusief ‘kosten koper’ (k.k.). Dit betekent dat de kosten voor o.a. de notaris en kadaster voor rekening zijn van de koper.

De gemeente verkoopt bouwkavels alleen aan particulieren.  Of u op dit moment binnen of buiten de gemeente Waalwijk woont of werkt is daarbij niet van belang. De verkoop verloopt op volgorde van aanmelding. Iedere persoon kan slecht één kavel kopen.

Wat mag ik bouwen?

In Waesgeerd-West mogen alleen vrijstaande woningen gebouwd worden. Voor wat betreft de vorm en uitstraling heeft u echter grote vrijheid. Wel dient voldaan te worden aan de voorschriften uit het bestemmingsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Bestemmingsplan en welstand”.

Bruggen

Veel van de kavels in Waesgeerd-West zijn alleen bereikbaar via een brug. De gemeente legt deze bruggen aan en zorgt voor het onderhoud. Maar u kunt in grote mate zelf bepalen waar deze brug komt te liggen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Bruggen”.

Optie

Wilt u voordat u een koopovereenkomst tekent het een en ander onderzoeken? Dan kunt u kosteloos een optie nemen op een bouwkavel.  Heeft u een optie dan heeft u drie maanden te tijd om u rustig de bouw- en wellicht ook financieringsmogelijkheden te verkennen zonder dat u bang hoeft te zijn dat de kavel verkocht wordt aan een ander.

Links