Kavelinformatie

Af en toe komt het voor dat een optie niet leidt tot verkoop of een koop niet doorgaat. Toevallig is dit onlangs bij zowel kavel 21 als 22 gebeurd.

Ook is besloten om het grote kavel 29 in lengterichting op te splitsen in twee kleinere kavels van ca. 16 meter breed en 50 meter diep. De eerder aangekondigde wijziging van het bestemmingsplan, waarbij de Herman Boerhaavestraat doorgetrokken zou worden, is daarmee niet meer nodig.

De gemeente Waalwijk wil alle geïnteresseerden een gelijke kans bieden. Zowel de nieuwe kavels 29 en 29a als de bestaande kavels 21 en 22 worden daarom middels loting aangeboden. Meer informatie is te vinden op de pagina loting kavel 21, 22, 29 en 29a

stand van zaken per 9 oktober 2020

Afmetingen en prijzen

Kavel Breedte x diepte Oppervlakte Verkoopprijs               Bijzonderheden Kavelkaart
(afgerond) m2 incl. BTW (21%)
1a 15 x 50 m 785 m2  € 249.000 in optie kaart 1a
10 28 x 26 m 728 m2  € 232.000 in optie kavel 10
11 28 x 26 m 728 m2  € 232.000 kavel 11
21 26 x 29 m  757 m2  € 241.000 loting / inschrijving open kavel 21
22 26 x 29 m 748 m2  € 238.000 loting / inschrijving open kavel 22
29 16 x 50 m 809 m2  € 255.000 loting / inschrijving open kavel 29
29a 16 x 50 m 809 m2  € 255.000 loting / inschrijving open kavel 29a

Voor bouwkavels in Waesgeerd-West gelden vooraf vastgestelde prijzen en er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Wel moeten we 21% BTW in rekening brengen. De prijzen in bovenstaande tabel zijn inclusief deze BTW, maar exclusief ‘kosten koper’ (k.k.). Dit betekent dat de kosten voor o.a. de notaris en kadaster voor rekening zijn van de koper.

De gemeente verkoopt bouwkavels alleen aan particulieren. Of u op dit moment binnen of buiten de gemeente Waalwijk woont of werkt is daarbij niet van belang. De verkoop verloopt op volgorde van aanmelding. Iedere persoon kan slecht één kavel kopen.

Wat mag ik bouwen?

In Waesgeerd-West mogen alleen vrijstaande woningen gebouwd worden. Voor wat betreft de vorm en uitstraling heeft u echter grote vrijheid. Wel dient voldaan te worden aan de voorschriften uit het bestemmingsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bestemmingsplan en welstand.

Voor kavel 9, 10, 11 en 29 geldt dat een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Ook hierover is meer informatie te vinden op de pagina Bestemmingsplan en welstand.

Bruggen

Veel van de kavels in Waesgeerd-West zijn alleen bereikbaar via een brug. De gemeente legt deze bruggen aan en zorgt voor het onderhoud. Maar u kunt in grote mate zelf bepalen waar deze brug komt te liggen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Openbaar gebied en bruggen.

Optie

Wilt u voordat u een koopovereenkomst tekent het een en ander onderzoeken? Dan kunt u kosteloos een optie nemen op een bouwkavel.  Heeft u een optie dan heeft u drie maanden te tijd om u rustig de bouw- en wellicht ook financieringsmogelijkheden te verkennen zonder dat u bang hoeft te zijn dat de kavel verkocht wordt aan een ander. N.B. voor kavels die middels loting aangeboden worden, behoort een optietermijn niet tot de mogelijkheden.

Zelfbouwen in Waalwijk

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod van bouwkavels in Waesgeerd-West en de rest van de gemeente Waalwijk? Schrijf u dan online in voor de emailservice “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch bericht telkens als er iets wijzigt aan het kavelaanbod ergens in Waalwijk. Uiteraard kunt u zich hier ook zelf weer eenvoudig online voor uitschrijven als u hier geen behoefte meer aan heeft.

Links