Bruggen

Bruggen

Veel van de kavels in Waesgeerd-West zijn alleen bereikbaar via een brug. Kopers kunnen de ligging van deze brug zelf bepalen. Daarbij gelden in principe twee spelregels:

  • Bruggen dienen minimaal twee meter van de perceelsgrens te liggen.
  • Bruggen dienen minimaal twee meter van de bomen te liggen.

Als een koper daarom vraagt, is de gemeente bereid om te bekijken of een boom verplaatst kan worden. Van de eerste spelregel wordt niet afgeweken.

Lange tijd werd onderscheid gemaakt in gewone bruggen en vaste bruggen. De vaste bruggen hadden eenzelfde brugdek en leuning als de gewone bruggen. Daaronder waren zij, afgezien van een duiker (doorgang), echter dicht. Door de vaste bruggen liep een rioolbuis. Zowel de woning direct achter de brug, als de twee woningen aan weerszijden hiervan werden hier op aangesloten.

in het najaar van 2019 is besloten om waar mogelijk geen vaste bruggen meer aan te leggen. In plaats daarvan worden gewone bruggen aangelegd, met daaronder een afvoer voor vuilwater. Deze afvoer ligt net onder de waterlijn en is dus niet zichtbaar. Een extra buis om de leiding zorgt ervoor dat de afvoer beschermd is en in de winter niet bevriest. Waar mogelijk worden nieuw woningen op deze manier direct aangesloten op het riool onder de weg. Bestaande aansluitingen worden echter niet aangepast. Soms zullen er dus nog altijd meerdere percelen aangesloten zijn via één brug.

Kavels op de hoek van het plan krijgen, afhankelijk van de ligging van de oprit, wel nog een vaste brug met dichte onderkant. Dit met het oog op onderhoud van de sloten en de beplanting rondom de brug.

De gemeente Waalwijk legt de bruggen aan en zorgt voor het onderhoud. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.