Bodemgesteldheid

De gemeente verkoopt grond die geschikt is voor het doel waarvoor zij bestemd is: woningbouw. Om hier inzicht in te verkrijgen in is milieukundig bodemonderzoek verricht. Onderstaand treft u links naar een tweetal relevante onderzoeken. Op basis hiervan wordt geconstateerd dat geen sprake is van ernstige verontreiniging die het gebruik van grond voor woningbouw belemmert. 

Kopers van grond moeten zelf nader sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Daarbij wordt de bodemgesteldheid op samenstelling en draagkracht in kaart gebracht. .