Bestemmingsplan en welstand

Bestemmingsplan

In Waesgeerd-West mogen alleen vrijstaande woningen gebouwd worden. Voor wat betreft de vorm en uitstraling heeft u echter grote vrijheid. Wel dient voldaan te worden aan de voorschriften uit het bestemmingsplan Waesgeerd-West. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, voorschriften en plankaart. De bouwmogelijkheden worden bepaald door de voorschriften:

Een paar belangrijke voorschriften:

  • Woning mogen maximaal 12 of 18 meter meter diep zijn, afhankelijk van in welke bestemmingszone uw bouwkavel ligt. Dit is aangegeven op de plankaart;
  • Woningen moeten links en recht tenminste 3 meter uit de perceelgrens staan;
  • De goothoogte bedraagt maximaal 6 meter;
  • De nokhoogte bedraagt maximaal 10 meter. Dit wil echter niet zeggen dat een woning afgedekt moet zijn met een kap. Een plat dak is ook mogelijk.

In de voorschriften wordt ook iets gezegd over de maximale breedte van een woning. Standaard is dit maximaal 10 meter, maar bij percelen breder dan 30 meter mag dit maximaal 15 meter zijn. Enkele jaren na vaststelling van het bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders een beleidsregel vastgesteld die iets ruimer is. Op grond van deze beleidsregel mag een woning breder zijn dan de standaard gehanteerde 10 meter, ook als een kavel minder dan 30 meter breed is. Voor elke meter dat een woning breder is dan 10 meter, dient de gezamenlijke afstand tot de beide zijdelingse perceelsgrenzen dan wel met tenminste 1 meter toe te nemen. Deze meter mag gelegen zijn aan één van beide zijkanten, maar ook verdeeld worden over beide zijden.

Een voorbeeld: bij een woningbreedte van 11 meter, de ruimte aan weerszijden van de woning niet opgeteld 3 + 3 = 6 maar 3 + 3 + 1 = 7 meter te bedragen.

Welstand

Waesgeerd-West is welstandsvrij. Bouwplannen in Waesgeerd-West worden dus niet standaard voorgelegd aan de welstandscommissie. Dat geeft een koper veel vrijheid in de keuze van architectuur, kleur en het gebruik van materialen. Als u dit wilt, is informeel overleg met de commissie altijd mogelijk.