Waesgeerd-West

Wonen in Waesgeerd-West is wonen in een bijzondere en ruim opgezette nieuwbouwwijk aan de rand van Waspik, één van de kernen van de gemeente Waalwijk. Vrijstaand wonen op een kavel aan het water vlak bij weelderige natuur en weilanden. U bepaalt zelf hoe uw droomhuis er uit ziet. Een klassieke ‘jaren dertig’ woning, een romantische boerderij, een knusse bungalow of moderne villa? In Waesgeerd-West kan het! Maar let op: er zijn nog maar een paar kavels te koop!

                  

Openbaar gebied

Een beperkte aanpassing van de verkaveling heeft er, samen met het aantrekken van de economie, voor gezorgd dat er in 2018 en 2019 veel kavels verkocht zijn. Op dit moment wordt er volop gebouwd. Zodra er geen bouwactiviteiten meer zijn worden de klinkers omgedraaid en wordt de weg definitief bestraat. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden in een rijbaan en een zogenaamde rabatstrook. Dit is een strook die gebruikt kan worden om te lopen, te parkeren, containers te stallen op de dag van leging, etc. De rabatstook komt te liggen aan de zijde van de weg die niet grenst aan de groenstrook/sloot, dus bij de Herman Boerhaavestraat aan de westzijde en bij de H.J.M. Wiegersmastraat aan de oostzijde.

In het verleden is tussen de weg en de sloot tijdelijk laurierbeplanting aangebracht. Nu de bomen er staan, er volop bouwactiviteit is en veel bruggen aangelegd worden, wordt deze beplanting weer verwijderd. In de definitieve situatie komt deze ook niet terug.  

Wijziging bestemmingsplan

In het najaar van 2018 is besloten om enkele wijzigingen door te voeren in de verkaveling van Waesgeerd-West. Een deel van deze aanpassingen paste binnen het geldende bestemmingsplan en is toen direct doorgevoerd. Andere aanpassingen zijn alleen mogelijk als het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Dit betreft het mogelijk maken van de bouw van drie kavels voor particulier gebouwde twee-onder-een-kapwoningen (zes woningen totaal) aan de zuidzijde van de H.J.M. Wiegesrmastraat en de splitsing van het grote kavel 29 is twee kleinere kavels. Verwachting is dat de bestemmingsplanprocedure in 2019 nog kan starten en ook deze nieuwe kavels in 2020 te koop aangeboden kunnen worden.

Meer informatie

Het actuele aanbod aan bouwkavels vindt u op de pagina  kavelinformatie. Ook is er eind september 2019 een informatiebrief verspreid onder de bewoners en direct omwonenden van Waesgeerd-West.

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst even op de pagina ‘Veelgestelde vragen over kavelverkoop”. Mogelijk vindt u hier het antwoord.

Is dat niet het geval, aarzel dan niet om contact op te nemen met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl) of planeconoom Nikki Moolenschot (nmoolenschot@waalwijk.nl). Beiden zijn te bereiken via het KlantContactCentrum:  tel: 0416-683 456.