Waarom een kadernota?

De ambitie van Waalwijk is CO2 arm te worden en de energie die we verbruiken duurzaam op te wekken. Concreet betekent dit dat we er naar streven dat onze CO2 uitstoot in 2030 met 49% is beperkt ten opzichte van het niveau van 1990. Een groot deel van de CO2-reductie bereiken we door energie te besparen en de energie die we nog nodig hebben duurzaam op te wekken. In 2030 hebben we 50% van ons energieverbruik duurzaam opgewekt en een besparing gerealiseerd van 15%.

Voordat we meer duurzame energie in de gemeente Waalwijk kunnen gaan opwekken, hebben we een kader nodig. Met een kader kunnen we initiatieven voor windmolens of zonnepanelen beoordelen.

In de kadernota zijn de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieopwekking in de gemeente Waalwijk uitgewerkt. De gemeente heeft de toekomstige elektriciteitsbehoefte van de hele gemeente Waalwijk onderzocht. Zo weten we hoeveel duurzame energie we zouden moeten opwekken. Ook is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie en windenergie, en is er nagedacht over de voorwaarden waaraan windenergie en zonne-energie moeten voldoen. Nu willen we uw mening horen.

Onze visie

Het afgelopen jaar hebben ambtenaren van de gemeente Waalwijk gewerkt aan de kadernota. In de nota staat dat de gemeente Waalwijk zich vooral wil focussen op windenergie. De belangrijkste reden is: zonnepanelen nemen meer ruimte in beslag dan windmolens. Een windmolen wekt net zoveel stroom op als 20 hectare aan zonnevelden. Dit betekent niet dat zonnevelden geen optie zijn.

De gemeente Waalwijk wil nu onderzoeken welke voorkeur inwoners hebben en in welke gevallen wind- en/of zonne-energie acceptabel is. Verder willen we graag weten hoe inwoners en ondernemers in de toekomst mee willen denken over mogelijke wind- en/of zonprojecten en welk aandeel zij daarin willen hebben.

Achtergrond

Waalwijk en alle andere gemeenten in Nederland hebben als doel om CO2-arm te worden en alle verbruikte energie duurzaam op te wekken. Om dit doel te bereiken, moeten we onze CO2-uitstoot in 2030 beperken tot 49% vergeleken met 1990. In 2043 willen we dat de CO2-uitstoot nul is. Een afname in CO2-uitstoot bereiken we vooral door energie te besparen en de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken. In 2030 willen we 50% van ons energieverbruik daarom duurzaam opwekken en een besparing halen van 15%.

Om de doelen te bereiken, maken regio‚Äôs plannen die samenkomen in de Regionale Energiestrategie (RES). Hier staat in hoe en waar energie bespaard kan worden. Op regionaal niveau werkt de gemeente Waalwijk aan de RES in de regio Hart van Brabant. In Hart van Brabant is Klimaatadaptatie (K) als extra onderwerp meegenomen: een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Wilt u meer weten over de REKS? Bezoek dan deze website.