Waarderingssubsidie

Waarderingsubsidie wordt verstrekt aan inwoners- en vrijwilligersinitiatieven en andere organisaties die maximaal € 10.000 subsidie aanvragen. De gemeente Waalwijk verstrekt deze waarderingssubsidie om bepaalde activiteiten te stimuleren en om haar waardering te tonen voor de activiteiten die worden georganiseerd. Muziek-, sport- of scoutingverenigingen zijn hier voorbeelden van. Voor een aantal organisaties zijn vaste bijdragen per organisatie of lid bepaald. Met behulp van deze rekenhulp kunt u de bijdrage berekenen.

Deze subsidie vraagt u aan via:

Online aanvraagformulier

Dit formulier dient u voor 1 oktober voor het nieuwe subsidiejaar bij de gemeente indienen. U hoeft na afloop van het subsidiejaar de subsidie niet te verantwoorden.