Waar kunt u terecht?

De gemeente werkt aan veiligheid maar doet dit niet alleen. Kijk hieronder bij welke instanties u terecht kunt voor meer informatie en vragen.

Politie 

Bij spoed: 112

Geen spoed: 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem

Brandweer 

Bij alarm: 112

Overig: 088 225 01 00 (Brandweer Midden- en West-Brabant)

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Contour de Twern (Buurtbemiddeling)

Casade (bijv. overlast van medehuurders)

Email: info@casade.nl

Gratis Klantenlijn (24/7): 0800-55 222 22