Peuteropvang in Waalwijk vanaf 2018

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Met ingang van 1 januari 2018 veranderen de regels voor peuterspeelzalen. 
De peuterspeelzaal heet voortaan ‘peuteropvang’ en moet voldoen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven.
De raad van de gemeente Waalwijk heeft daarom nieuwe regels vastgesteld.

Ouders/verzorgers
Gaat uw kind naar een peuterspeelzaal in onze gemeente dan heeft dit gevolgen voor uw peuter.
We vertellen in het filmpje ‘Peuterspeelzalen gemeente Waalwijk vanaf 2018’ wat er verandert.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Lees hieronder in de folder wat u hiervoor moet doen.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Vul dan onderstaande verklaring 'geen recht op kinderopvangtoeslag' in. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw peuterspeelzaal.